אין אמצעי שפגיעתו בהם פחותה | כמה שווה פלשתינאי חף מפשע?

0. אז מה בג"צ אם אמר? התוצאה המתקבלת אינה שפגיעה מונעת זו מותרת תמיד או שהיא אסורה תמיד. הגישה של המשפט הבינלאומי המנהגי החלה בסכסוכים מזויינים בעלי אופי בינלאומי הינה, כי אזרחים מוגנים מפני תקיפתו של הצבא. עם זאת, הגנה זו אינה קיימת כלפי אותם אזרחים "ולמשך אותו הזמן בו הם נוטלים חלק ישיר במעשי …

אבן שהוא לא יכול להרים [3]: גם ביקורת שיפוטית לא חפה מביקורת

0. הצדדים מסכימים כי כל שינוי בחוק יסוד וכל חקיקה של חוק יסוד וכל הצעה של חוקה, יוגשו ויחוקקו אך ורק בהסכמת כל סיעות הקואליציה. (הסכם קואליציוני בין סיעת קדימה לסיעת העבודה, 27.04.2007) 1. על הפרת הסכם בישראל כבר מזמן לא תובעים; אזרחי המדינה התרגלו לכך שכל הבטחה, תהא זו על ידי ראש הממשלה או …

הכמות נעשית לאיכות | הביאו אותה בהפוכה

עוד משנות השמונים סוגיית גיוס בחורי ישיבות עולה לכותרות מדי פעם. מאבקים ציבוריים רבים גרמו בשנת 2000 לועדת טל לגבש מסקנות בנושא גיוס בחורי ישיבה, מה שעורר מחאה ציבורית עוד יותר גדולה. חוק טל (חוק דחיית השירות) עבר בכנסת והביא לעתירה של התנועה לאיכות השלטון לבית המשפט העליון (בג"צ 6427/02 התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת). …