השוטר אז אולי

האם הדרך הנכונה להקנות לפקחים עירוניים סמכויות אכיפה ומעצר היא באמצעות חוק ההסדרים? באותו שבוע שתושבת הרצליה נעצרת ונאזקת כאשר עברה מעבר חציה ברמזור אדום אנו חייבים לעצור ולשאול את עצמנו האם זוהי הדרך לטפל בבעיות התקציב של המשטרה, כמו גם הצבת ניידות קרטון. האם אחת מהבעיות העיקריות של מערך המשטרה הוא שבישראל ישנם 2.8 …