מדינת ישראל נ' גטאס: איך לגרום לעובדי מדינה לא להתרשל?

0. לפני כשנה כתבתי על האירוניה בחוק נתוני תקשורת. באותו המקרה, התווכחו החברות הסלולריות עם המדינה על השאלה מי מהן צריכה לשאת בעלות האיכונים הסלולריים. האבסורד, כמובן, היה שלא משנה מה המחיר יגולגל לאזרח הקטן: או במס ההכנסה או בחשבון הסלולר. האבסורד האחרון מגיע בזכות הארת פסיקה של כב' השופטת שלומית וסרקרוג שהצליחה להצביע על …