זה מה שיש | הטכנולוגיה מכה גלים, חייבים להשתמש בה.

סעיף 2(11) לחוק הגנת הפרטיות קובע שפגיעה בפרטיות היא "פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד". פרסום,/ כידוע, פורש בצורה נרחבת*, ואינו מחייב הפיכת המידע לפומבי יותר, אלא די בהצגת המידע לאדם שאינו נשוא המידע או מלקט המידע. לעומת זאת, הדיווח באתר "הארץ" …