« לפני שנטפלים לאינטרנט | Main | בניגוד מוחלט לדברי על פדופיליה ברשת »

February 26, 2006

תנאי שימוש באתר

תמצאו את זה בבלוג החדש (מוביל לדף חיפוש)
תנאי שימוש באתר 2jk.org (להלן: האתר).

1.כללי
מסמך זה הינו מסמך המפרט את תנאי השימוש בין אתר 2jk.org ומפעילו, יהונתן קלינגר (להלן: "האתר" ו"המפעיל" בהתאמה) לבינך (להלן: "המשתמשת"), אשר דן בזכויות ובחובות המשתמש באתר ובזכויות וחובות האתר והמפעיל כנגד המשתמשת. מסמך זה הינו חוזה משפטי מחייב ובגלישתו של המשתמש באתר זה הוא מצהיר כי קרא את הסכם השימוש, הסכים לתכנו ולתנאים החלים עליו ומתחייב לקיימם בתום לב ובדרך מקובלת.

למפעיל הזכות לשנות הסכם זה מפעם לפעם, כמו גם הזכות להפקיע או להשעות את תנאי השימוש לגבי פרטים ו\או מידע מסוים.

2.מידע
2.1.אחריות:
המידע והפרטים המובאים באתר זה מובאים כמות שהם (AS IS) ואינם נושאים כל אחריות. אין המפעיל אחראי לטיב המידע ולאמינותו, כמו גם למהימנותו. כל מידע המובא כאן אינו בהכרח נכון ויש לבדוק את המידע עם מקורות מידע מהימנים בטרם נעשה בו שימוש.
2.2.ייעוץ משפטי
המידע המובא באתר זה עשוי לשאת, מפעם לפעם, דעות והשקפות שעשויות לחוות דעה על נושאים משפטיים או ליתן מידע כללי בנושא. המידע המובא בצורה זו אינו מהווה ייעוץ משפטי ומומלץ בכל מקרה להתייעץ עם עורך דין בטרם תגובש דעה משפטית. אין להסתמך על מידע הנוגע לנושאים משפטיים ללא הוועצות עם עורך דין.
2.3.פארודיה\חופש ביטוי
חלק מהמידע המובא באתר מוצג בצורה סאטירית, פארודית או אבסורדית בכדי להציג את דעתו של המפעיל. כל מידע הומוריסטי או פארודי מוגן על ידי חופש הביטוי ולא מתוכנן לפגוע בפרט, תאגיד או קבוצה כלשהי, באם המשתמש רואה עצמה נפגעת מהצגה הומוריסטית של מידע באתר, עליה לפנות להנהלת האתר בדואר אלקטרוני בכדי לדון בנושא.

אין בפניה משום הקמת חובה למפעיל להסיר כל מידע הומוריסטי שעשוי לפגוע במשתמשת כלשהי, אולם המפעיל יתחשב ברגשות המשתמשות ויעשה כמיטב יכולתו על מנת להסדיר עניינים הפוגעים ברגשות פרטיים בצורה מקובלת תוך שמירה על חופש הביטוי מחד וזכותה של המשתמשת לכבוד.

2.4.קישורים חיצוניים
מפעם לפעם מפרסם המפעיל באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים. למען הסר ספק, אין המפעיל בעלם של אתרים אלו ואין הם נמצאים בשליטתו אלא אם נאמר אחרת במפורש. המפעיל לא אחראי לתקינותם של הקישורים ולא אחראי לתוכן המובא בהם.
2.5.חובת קישור
בכל אזכור של מידע המופיע באתר, או את האתר עצמו, מתחייבת המשתמשת לקשר לתוכן המובא באתר על מנת לשמור על הגינות בפרסום.
2.6.סטטיסטיקות, מידע פרטי
האתר עשוי לאסוף מידע, מפעם לפעם, על התנהגות הגולשים בצורה לא פולשנית וללא שמירת פרטים מזהים על מנת לבצע חיתוך מידע ולייעל את השירות הניתן. המפעיל והאתר מתחייבים לא לעשות שימוש מסחרי בפרטים אלו ולא להעבירם לאחרים אלא כאשר הדבר נדרש על פי חוק או חוזה.

למפעיל הזכות לפרסם, מפעם לפעם, פרטים הנוגעים לסטטיסטיקות השימוש באתר, הכוללים בין היתר: מילות חיפוש אשר באמצעותן הגיעו לאתר, דפים מפנים ומופנים, מספר כניסות יומי, מספר גישות לעמוד מסוים.

2.7.איסור קצירה
על המשתמשת חל איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמשה לעניינים מסחריים באמצעים אוטומאטיים או ידניים.
3.תגובות
האתר הינו מערכת דמוקרטית המאפשרת שיח בנוגע לפרסומים המובאים בו. על כן, מאפשר האתר בעמודים מסוימים הותרת תגובות. תגובות אלו מובאות על אחריות כותביהן בלבד ולא באחריות המפעיל. באם משתמשת רואה עצמה נפגעת מתגובה מסוימת היא נדרשת לפנות אל המפעיל בדואר אלקטרוני בכדי להסדיר את הפגיעה.

עדכון 07.12.2006למען הסר ספק, התגובות המובאות באתר כפופות לאותו רשיון שימוש אשר התוכן להן הן משתייכות שייך, והמגיבים מצהירים כי אין להם כל התנגדות כי תגובותיהן ישוחררו תחת רשיון שימוש זה.
3.1.תגובות פרסומיות
חל איסור מוחלט לפרסום תגובות בעלות אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי. כל פרסום של תגובה בעלת אופי כזה תחייב את המשתמשת בעלות הפצה של 10,000 ש"ח וכן בעלות אחסון שנתית של 1 ש"ח לאות כתובה בפרסום.

למען הסר ספק, תגובות מהסוג הבא יסווגו אוטומאטית כתגובות פרסומיות:
- תגובות המפנות לאתר מסחרי אשר אינן קשורות בצורה מובנית לתוכן המפורסם בעמוד
- תגובות המכילות יותר מקישור אחד לעמוד מסחרי
- תגובות המפנות לאתר אחר בכדי לקדם את עסקיו
- תגובות המציעות הארכת פין, הגדלת שדיים, זקפה ממושכת או מוגדלת, קזינו וירטואלי, תרופות גנריות, התעשרות מהירה ועבודה מהבית.
3.2.תגובות גזעניות\פוגעניות
המשתמשת לא תפרסם כל תגובה אשר יש בה כדי להסית לגזענות, להמריד או לבזות אוכלוסיה מסוימת באשר היא, בין היתר חל איסור על פרסום תגובות המפלות על בסיס גזע, השתייכות מינית או עדתית, העדפה מינית, העדפה פוליטית, השתייכות לאומית, גיל או כל אפליה אחרת.

3.3. משלוח דואר אלקטרוני בעל אופי שיווקי
כל משלוח דואר אלקטרוני בעל אופי שיווקי לכתובות דואר אלקטרוני המכילה את שם המתחם של האתר אסורה בהחלט. הפרת סעיף זה תזכה את המפעיל והאתר בפיצויים ללא הוכחת נזק בסך של 50,000 ש"ח לכיסוי עלות הטיפול בדואר האלקטרוני וכפיצוי עונשי ספציפי על פעולה מזיקה זו..
3.4.הרשאה מפורשת לקבלת מידע
כל הפרה של סעיפים 2.5, 2.7, 3.1 ו3.2 מהווה הרשאה מפורשת ובכתב של המשתמשת לקבלת פרטיה האישיים מספק האינטרנט שלה, ספק הדואר האלקטרוני שציינה בתגובתה וספק האחסון של אתרה. הרשאה זו כוללת ייפוי כח מפורש של מפרסם התגובה לקבלת המידע ללא צו בית משפט.
4.זכויות יוצרים
4.1.קריאטיב קומונס
המידע המופיע באתר, כמו גם התגובות שנוצרו על ידי גולשים, מוגן ברשיון קריאטיב קומונס, המחייב ייחוס ליוצר המקורי, שימוש ברשיון בהפצות נגזרות ומגן על זכויותיו המוסריות של המפעיל. לפרטים נוספים יש לגשת לאתר קריאטיב קומונס.
4.2.החרגה ספציפית
עמודים ספציפיים באתר עשויים להיות מוגנים בזכויות מסוג אחר, מעת לעת, תוך כדי שהדבר מוזכר במפורש בעמוד.
4.3.החרגה ספציפית למסמך תנאי השימוש
על תנאי השימוש המפורטים בעמוד זה חל רשיון שימוש מסוג "כל הזכויות שמורות" ואין להעתיקו או לעשות בו כל שימוש נגזר. עם זאת, כל בקשה להשתמש ברשיון שימוש זה באתרי אינטרנט נוספים שאינם למטרות רווח תשקל בחיוב ועשויה להנתן ללא תמורה כספית בתנאים מסוימים. בכדי לקבל רשיון זה יש לפנות בדואר אלקטרוני למפעיל.
4.4.הפרה של זכויות היוצרים
כל הפרה של זכויות היוצרים, בין המוחלטות ובין החלקיות, תזכה את המפעיל בפיצויים ללא הוכחת נזק בסכום כולל של 30,000 ש"ח – 20,000 ש"ח על הזכות הקניינית ו10,000 ש"ח על הזכות המוסרית.

5.שונות, סמכות שיפוט, דין ישראלי
5.1.פרטי התקשרות
כל פניה בדואר אלקטרוני למפעיל תעשה לכתובת הבאה עם אישור מסירה:
[email protected]
5.2.בית משפט מוסמך
בית המשפט המוסמך לדון בתביעות הנוגעות לסכסוכים בין המפעיל למשתמשת הינו בית המשפט בתל-אביב יפו בלבד, וכל תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלו ולשימוש באתר תוגש בבית משפט זה בלבד.
5.3.דין החוזה
הדין החל על החוזה הינו הדין הישראלי ולא יחול עליו דין אחר זולתו.
5.4 לשון זכר
האמור בהסכם זה מובא בלשון נקבה לנוחיות בלבד, והוא חל גם על זכרים, תאגידים, עזים, פרות, בעלי חיים, שותפויות ויישויות עם בינה מלאכותית, אף אם אין הן יישויות משפטיות.

נכתב על ידי jk ביום\שעה February 26, 2006 09:42 PM

Comments