כיצד עופר עיני יעלה את שכר המינימום

ספין מוצלח הוא ספין בו ארכיטקט ההצלחה הוא גם קוצר פירותיה, וגם זה שלא מוטלת עליו האחריות לכשלים. הדוגמא הטובה ביותר באה מאירועי השבועות האחרונים: ממשלת בנימין נתניהו מסרבת בצורה עקשנית כמעט להעלות את שכר המינימום. אותו שכר, שמייצג את הגבול בו, לכאורה, בישראל ניתן לחיות בכבוד כלשהוא, הוא סמל מאבקם של ארגונים חברתיים רבים.

אולם, התנגדות הממשלה להעלאת השכר נובעת מכך שהמעסיקים, קבוצת אינטרס לכשעצמה, צריכים להרוויח גם משהו מאותה העלאה של שכר המינימום. לכן, לחוק ההסדרים הוסיפו הסדר קטן שמאפשר את הארכת שבוע העבודה. ואולם, כיוון שחוק שכר מינימום קובע כי שכר המינימום הינו שכר חודשי (ושכר המינימום השעתי נגזר ממנו על פי חלק ה186 ממנו, ככמות השעות החודשיות שיש לעבוד), הארכת שבוע העבודה ל52 שעות מ43 שעות יאפשר גם את הגדלת שכר המינימום.

הפתרון כמובן לא יקטין את מספר העניים, אלא תייצר עובדים נוספים במשרות חלקיות ולא תפתור אנשים מבעיית העוני שלהם. בעצם, הקומבינה של עיני תביא להצלחה כבירה: שכר המינימום יוכל לגדול, ואם הוא לא יגדל, הרי ששכרו של מי שיועסק 43 שעות שבועיות, מה שעד היום היה נקרא משרה מלאה, יופחת ל3,183 ש"ח: מקבילתו של השכר בתקופה שלפני כניסת השיח החברתי.

אם כן, אז הספין של עיני מוצלח: הוא מצד אחד לא שינה במאום את מצבם של העניים, אך הוא כן הצליח להעלות את שכר המינימום.

[פורסם במקור בעבודה שחורה]

One thought on “כיצד עופר עיני יעלה את שכר המינימום

Comments are closed.