אונס מדיני:: מבית שאן לאן?

אחרי שכבר כתבתי בשני הבלוגים האחרים שלי היום על הנושא, אני לא רואה מנוס מלהזכיר את זה גם כאן. אולי כי זה כל כך מזעזע אותי לשמוע דברים כאלו, שאני כבר לא יכול לעמוד בשקט.

ynet מדווחים היום על כך שנערה בת 15 נאנסה על ידי הוריה כאשר אביה היה לכאורה שיכור, ואמה החזיקה אותה, וכל זאת מול ילדם בן השלוש. המעשה עצמו אכזרי לאין שיעור מכל מעשה אחר אלים שיכול להיות כיוון שהוא מבוצע על ידי משפחה, על ידי אותם גורמים שאמורים להגן על הילד מפני אלו שרוצים לפגוע בו. אולם, במדינת ישראל לא כך הדבר, כיוון שכשליש מההורים אכן מאמינים כי ראוי להכות ילדים בכדי לחנך אותם. כלומר, אלימות בישראל נתפסת כדרך, לא כאיסור.

עבירת האינוס היא עבירת אלימות, ולא עבירת מין. מין הוא דבר נפלא, שכשמבוצע בהסכמה מפיק הנאה גופנית לצדדים. אינוס הוא עבירה אלימה שמטרתה היחידה היא להפיק הנאה לאנס על ידי השפלת הקורבן, שהרי ה-גבר אינו צריך את ה-אישה בכדי להגיע לפורקן המיני, ולכן אקט הפורקן המיני אינו האקט שמניע את האונס.

דוגמאות "נהדרות" לעבירות האלימות שעוברות על החברה ניתן למצוא בעיתונים כל יום. היום "לדוגמא", דווח על ילד בן 12 שנאנס בשירותי בית הספר, ועקב כך לא הולך לבית הספר כבר כתשעה ימים. בגן ילדים ברחובות נחשד צוות כי מתעלל בילדים על בסיס קבוע, ו"הארץ" מדווחים שאב ושני בניו אנסו את בנות משפחתן, בנות שש ושמונה.

החברה שלנו אלימה, אין בכלל מחלוקת על כך. אנחנו נהנים מאלימות ומשתמשים בה כצורה של בידור. האלימות היא חלק מתרבות הטלויזיה, הלחימה, הבילוי והצריכה שלנו. הכל חייב להיות אלים (לינקים ויזואלים בכוונה), הכל חייב להיות זמין, לפרוק את היצרים הבסיסיים ביותר של האדם – לאלימות קשה ומהירה. החברה שלנו תמיד היתה אלימה, אבל תמיד טענו שהיא היתה יותר טובה. משחר ההיסטוריה רצה קין לרצוח את הבל, ונשא את האות. האלימות תמיד היתה שם, ורוסנה רק על ידי צווי אלהי מצד אחד, או מוסר שנכפה בכח.

לא משנה כיצד התקדמה האבולוציה באמצעים טכנולוגיים, את יצר האדם לאלימות מעולם לא הצלחנו לכבול, האדם המודרני עדיין כבול לאותם יצרים ראשוניים שהיו תמיד בתוכו. ה-אדם, לא כל אדם, לא כל אדם פרטי, שכן זה יודע שאלימות היא פסולה (ויודע שגם דברים אחרים פסולים, אבל עושה אותם). אבל ה-אדם, ה-אדם הציבורי, אותו גוף קולקטיבי, הוא בא וקובע שהשימוש בכח הוא לגיטימי, במיוחד על ידי "ההצדקה" – האלימות של האחר.

האם יש דרך לא אלימה לדיכוי אלימות? האם החברה יכולה לרפא את שני ההורים שאנסו את בתם, למעט שלילת הזכות להורות? ככל הנראה שלא.

ולמה כל ההקדמה הארוכה הזו? כי ולווט יקירתי הזכירה לי היום נשכחות כשכתבה "רשיון הורות הופך לכורח המציאות".

לכן, וללא כל הקדמה נוספת, הריני להציג לכם מסמך שכתבתי לפני כארבע שנים במסגרת טיוטא עבור ידידה, כשמטרתו היתה היתולית למחצה, אבל אני מאמין שאפשר לגשת אליו בצורה אחרת. המטרה היא לא להביא את החוק לכנסת, אלא דווקא לעורר דיון (כאן) על מה ההשלכות. מעניין אותי מה יש לכם להגיד על חוק כזה, והאם אני כבר סופית ראוי להשלח לבידוד?

הצעת חוק ההורות

עקרונות יסוד

1.חוק זה מטרתו להביא למען שוויון בתקצוב של ילדי ישראל, ובכדי לדאוג לרווחתם הפיזית והכלכלית.

הגדרות

2.בחוק זה:
הורה: לרבות חד הורה, הורה מאמץ, אפוטרופוס, או כל בעל משמורת על קטין.
קטין: לרבות קטינה, לפי הגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
הוצאות מוכרות: הוצאה אשר אושרה לפי התוספת לחוק זה על ידי שר האוצר ושר החינוך.
בן זוג: בן זוג שהוכר לפי פקודת מס הכנסה, או לפי כל חיקוק אחר.

שיפוי הורים

3.כל הורה בישראל יהא זכאי לשיפוי על הוצאות מוכרות אשר הוציא בחינוך ילדיו, מזונותיהם וכסותם.

4.שיפוי ההורה יעשה בדרכים הבאות:
(1)החזר ההוצאות על ידי פטור ממס הכנסה על הסכום אשר הוצא למען הקטין.
(2)באם תשלום המס של ההורה היה קטן מן הסכום אשר הוצא למען ילדיו הקטינים, תנתן לו קצבה מן הביטוח הלאומי. קצבה זו תבוא בנוסף לכל קצבה אחרת אשר היתה משתלמת לו אלמלא חוק זה.

רישוי הורים

5.כל הורה במדינת ישראל ידרש לרשיון הורות אשר יונפק על ידי משרד הפנים.

6.לא יונפק רישיון הורות לאדם אלא אם ימלא אחר כל התנאים הבאים:
(1)הינו תושב ואזרח ישראל;
(2)שכרו הינו לפחות מחצית השכר הממוצע במשק, או לחלופין סך כל המשכורות בבית האב עולה על השכר הממוצע במשק;
(3)הינו בעל השכלה של לפחות 9 שנות לימוד;
(4)לא הורשע בעבירות של חטא או פשע בחמש השנים האחרונות, ולא הורשע בעבירה לפי סעיפים 91-110, 144א-144ד, 175-183, 193א, 199-205ג, 298, 300, 312-321, 345-355 לחוק העונשין (התשל"ז 1977).

7.על אף האמור בסעיף 6, רשאי שר הפנים ליתן רישיון להורות לאדם אשר אינו עומד בתנאי סעיף 6 אם בן זוגו עומד בדרישות סעיף 6, והוא עומד בדרישות סעיפים 6(ד).

איסור הורות ללא רישוי

8.לא יגדל הורה ילד קטין ללא רישיון הורות. העובר על הוראות סעיף זה צפוי לחמש שנות מאסר וקנס עונשי.

מועצת רישוי

9.תוקם מועצת רישוי, אשר תפקידה יהיו:
(1)לוודא אשר כל ילד בישראל יקבל את החינוך והמזונות הראויים לו לפי החוק.
(2)לאשר במקרים חריגים אישורי הורות לבני אדם אשר אינם עומדים בתנאי סעיפים 6 ו7 לחוק.

10.על החלטת מועצת הרישוי ניתן יהיה לערער לבית המשפט לעניינים מנהליים בלבד.

11.אלו הם חברי מועצת הרישוי:
(1)מנכ"ל משרד הפנים;
(2)מנכ"ל משרד החינוך;
(3)מנכ"ל משרד הבריאות;
12.מועצת הרישוי תחזיק פקחים אשר יבקרו לעיתים תכופות בבתי ההורים במדינת ישראל ויבדקו אשר כל צרכי הילדים מתקיימים.

אי תחולה רטרואקטיבית

13.כל אדם אשר היה הורה טרם תחולת חוק זה יקבל רישיון הורות זמני עד ליום 1.1.2005, עד תאריך זה תבחן מועצת הרישוי את ההורים ותקבע האם ניתן הוא עומד בתנאי הרישיון.

איסור משמורת על ילדים ללא רשיון

14.ילד אשר יגודל על ידי הורה ללא רישיון להורות יילקח מן ההורה לבית יתומים עד לבירור הנסיבות לאי מתן הרישיון להורות.

15.אישה, אשר הרתה, והיא אינה בעלת רישיון להורות, תשלח את בנה הילוד לאימוץ.

תחולה

16.תחולת חוק זה מיום פרסומו ברשומות.

מפחיד?

Technorati Tags: , , , , , ,

נושאים: חוק   תגיות:

18 תגובות ל-“אונס מדיני:: מבית שאן לאן?

 1. א. בסעיף 13 לחוק ההורות יש רטרואקטיביות מובנית בחוק, שכן 1.1.2005 עבר כבר…

  ב. הייתי מוסיף בסעיף 15 לחוק "אלא אם כן קיבלה אישור הורות עד החודש השמיני להריונה

  lol

  :P

 2. עזוב אותך מכלא וקנסות – אני בעד עונש עיקור. גם זול, גם לא מגביל ממש את הפרט הנענש, וגם פוגע במקום הכי כואב למי שבאמת אכפת לו מזה.

 3. צר לי אבל אני ממש לא מסכימה עם סעיף מס 14 – יילקח לבית יתומים? למה להעניש את הילד? (אגב בית יתומים, אולי כדאי לבדוק אם הכל הולך כשורה גם שם… הרי כולם יודעים מה קרה למשל, בבית השנטי, על אף שאינו "בית יתומים" אבל בהחלט אמור לשמש כ"בית חם" לנוער. כמו"כ, כדוגלת בשיווין זכויות בין גברים לנשים, אני מבקשת שתתקן את סעיף מס 15 (למשל "גבר ללא רישיון הורות שהכניס להריון אישה…." וכ"ו. לגבי השאר תחליט אתה).

  סעיף מס 6.1 תחת "רישוי הורים" גם אינו לרוחי.
  אני חושבת שכדאי שתנסה להרחיב גם סעיף על משפחות ברוכות ילדים.

  מועצת רישוי 9.1: "חינוך הראוי לו לפי החוק" (בחרתי לצטט את מה שמתאים): קודם נא לבדוק אם מערכת החינוך בארץ מאפשרת בכלל "חינוך ראוי" (אולי גם אם היה חינוך ראוי בבתי הספר למשל, אולי הילד האנס לא היה אונס… אבל מי יודע).

  סעיף איסור הורות ללא רישוי – בעייתי הן להורה (עלול לדרדר יותר) והן לילד מבחינת ההשלכות (הפסיכולוגיות) ארוכות הטווח שלו.

 4. דרומי,
  רק כמה הערות בנוגע להצעה: היא תיאורטית לחלוטין ואני לא תומך בה. אני מעלה אותה כבמה לדיון על הסוגיה עצמה: האם הורים שהורשעו בעבירות מין רשאים להחזיק את הילדים שלהם – אלו העבירות שאני מנסה לאסור כאן, אגב, ולא בלעין. אבל כן, אני מאוד מעריך את הביקורת, ואני לא חושב שחוק כזה הוא בדיוק מה שהמדינה צריכה.

 5. זו הנקודה שלי – ההתייחסות היא לא לחוק הספציפי שלך, אלא תיאורטית לחוק כזה, שיש כמה מכשלות שהוא יכיל בהכרח. נטפלתי לדוגמא שלך רק כדי להראות מה זה ה'בהכרח' הזה.

 6. אין ספק שבמדינת ישראל כפי שהיא כיום אנו נדרשים ליותר פיקוח.

  הערתי היחידה היא שיש הבדל בין פיקוח לבין שליטה.. שינוי שיטת הממשל והצעות החוק האחרונות (לרבות ובמיוחד הצעתה של דליה איציק היום – להגביל את ביהמ"ש העליון) מזכירים יותר ויותר את הספר 1984 (בדיוק אמר את זה החבר שלי אתמול בערב עוד לפני הצעת החוק של איציק).

  אולי יש לחזק מערכות קיימות, ש"צמחו באופן אורגני" (ביטוי יפה של פרופסור נערץ). מערכות אלה תואמות את התרבות הישראלית וזה לדעתי עדיף מלמחוק את הכל ולהתחיל מחדש תוך כדיי התעלמות מתובנות של שנים עברו.

  כל אחד רוצה להנהיג מהפכה..

 7. מסכים איתך שלא צריך לשלוט, אני פשוט דואג לילדים ותוהה האם למי שמכה את הילדים שלו ולמי שאין כסף מותר להביא ילדים לעולם, מתוקף עקרון טובת הילד.

  למרות שאני מכיר בזכות של כל אדם להורות ולאושר, אני לא יודע אם ראוי לתת למי שאונס ילדים את הזכות להביא ילדים לעולם אם תפיסת הטוב שלו מעוותת. אבל הבעיה היא האם לנו כחברה מותר לשלוט על הגדרת ה"טוב" (ונכון, אני מסכים עם הביקורת של "דרומי") תוך כדי שאנחנו מעוותים את הזכות להורות.

  אולי צריך למצוא איזון אחר, אבל אני גם לא רוצה לפקח בית בית על כך שההורים לא מכים את ילדיהם.

 8. מזכיר לי איזה סרט מדע בדיוני שיצא לי לראות פעם. נדמה לי קראו לו הבריחה מהמבצר או משהו בסיגנון. עולם שבו הילודה בפיקוח ולא רק.

 9. האם רשיון הורות שניתן הוא מוחלט? האם החוק לא יקבע תנאים לשלילת רשיון?

  לגבי התנאים למתן רשיון הורות, אולי ראוי להציב חלופה (או תנאי בפני עצמו) של השתתפות בקורס "הדרכת הורים" או כל קורס הכנה להורות אחר. את יכול להרוויח היטב, להיות בעל 16 שנות לימוד, ללא עבר פלילי ובכל זאת להיות חרא של הורה.

  הבעיה העיקרית של החוק הזה היא בעית האכיפה. איך שלא תסובב את זה הענישה המוצעת פוגעת בסופו של דבר בילד יותר מאשר בהורה. לפעמים הורה מתעלל עדיף על פני בית יתומים ו/או משפחה אומנת.
  מעבר לזה, ישנה גם את הבעיה המוסרית שבמניעת הריון מאנשים מסויימים. אני לא בטוחה שבמאזן זכויות היסוד (של הילד מול ההורים) החוק יצא כשידו על עליונה.

 10. אני חושב שהבעיה העיקרית היא קיום החוק. השאלה אם יש פתרון יותר טוב לבדוק שלא יהיו הורים מתעללים.

  רשיון הורות לא אמור להיות דבר מוחלט, הוא אמור להיות משהו שניתן ל99.99% מבני האדם, ליתר דיוק – הנחת המוצא צריכה להיות שלכל אדם יש זכות להורות אלא אם היא תשלל ממנו. אבל צריך לשלול אותה ממי שעבר עבירות אלימות.

 11. פינגבאק בלוגדיבייט
 12. פינגבאק בלוגדיבייט
 13. תוספת לסעיף 6:
  (5) שירת שירות צבאי מלא.

 14. פינגבאק מבט פילוסופי
 15. הטענה שלקחת ילדים מההורים שלהם היא עונש לילדים יכולה להאמר רק מפי מישהו שלא יודע לאילו זוועות מסוגלים הורים להגיע.
  אם רשויות הרווחה היו מוכנות להרחיק ילדים מההורים שלהם קצת יותר, היו הרבה פחות פסיכופטים במדינה.

  לידיעת הכותב/ת nina עובדות סוציופתיות מתעקשות לשמור על קשר בין הורים שיושבים בכלא בגלל עבירות אלימות ואינוס נגד ילדיהם והילדים.

  בכוח, למורת רוחם של הילדים.

  מי אמר שהורים ביולוגיים זה כזה שוס?

לא ניתן להגיב