יום זכויות האדם על שם מאיר שטרית

בשבוע זכויות האדם 2009 הותירה כנסת ישראל נדוניה כואבת לשנים הקרובות; היא החליטה לחסל את פרטיות האזרחים ולחייב אותם להפקיד את נתוניהם הביולוגיים והפיסיים לחסדי אותה מדינה שכבר כשלה בהגנה עליהם. זאת, בשל סיבה בירוקרטית בלבד: זיוף תעודות זהות. כתגובה הוחלט כי יש להפקיד בידי המדינה נתונים יקרים, שאין חשובים מהם. עצם ההפקדה של נתונים …