מי העוסק, מי הלקוח ומי המוצר?

[בזמו שהפוסט הזה נכתב מתנגן במחשב Angel Monster של Buckethead, אני מציע שתקליקו ותקשיבו] קריקטורה מאוד פופלורית שהתפרסמה בשבועות האחרונים גורמת לי לחשוב יותר ויותר על השאלה של היחסים העדינים בינטרנט בין עוסק, לקוח ומוצר. כלומר, התפיסה שלנו בדיני הצרכנות של מי הוא העוסק, מי הלקוח ומי המוצר. המקום האחרון שהמחלוקת הזו הגיעה לדיון הוא …