60% מאתרי הילדים שומרים מידע פרטי על קטינים ללא הסכמת הוריהם.

0. מבוא מתוך מחויבות לשימוש נבון באינטרנט ועל רקע התחושה שקיים איסוף מידע אישי על ילדים ברשת בצורה בלתי ראויה או בלתי חוקית, החליטה עמותת אשנב לחקור נושא זה. המחקר זה בוצע על ידי חברי ומתנדבי עמותת אשנב ומטרתו היתה למפות את אתרי האינטרנט הישראלים הנגישים לילדים והאוגרים מידע עליהם מתוך ראיה כוללת כי יש …

שבעים וחמש דקות של השלכות חוקתיות: חוק הצנזורה בדיון בכנסת

0. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה לא נדונו בועדת הכלכלה של הכנסת השאלות החוקתיות שהצעת החוק מעלה, ובין היתר טענות שהועלו בדבר פגיעה אפשרית בחופש הביטוי, בזכות לקניין ובהגנה על הפרטיות. (רשומות: הצעות חוק 26.02.2008) 1. בשבוע הבא תתכנס ועדת הכלכלה של הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס" 41) (שירות סינון …