[תיאוריה בלי ביקורת] זכויות יוצרים על גיבוב

0. חופש הביטוי והזכות לקניין יחדיו הם שמרכיבים את זכויות היוצרים. חירותי, כאדם, לחשוב מחשבה מקורית ולהביע אותה הופכות את הקודיפיקציה של הגניוס לראוי להגנה; בעלותי על בריאתי ויכולתי לשלוט בה. בעצם, שני הדינים שמגנים על ביטויים בישראל דורשים מקוריות ומשמעות; אם נשווה את דבריהם של השופטים טירקל בפרשת קימרון לדברי השופט חשין בפרשת קידום: …