על 'ענישה אכזרית ובלתי הגיונית'

0. [לפעמים אני נוטה לקחת פרשנות משפטית שלי טיפה רחוק; במקרה הזה אני חושב שההשוואה היא טיפה בעייתית, אבל אם לוקחים אותה רחוק מספיק אפשר ללמוד לא מעט]. החל משנת 1994 החילה מדינת קליפורניה ליישם את שיטת 'שלוש הפסילות', לפיה כל עבריין שיורשע בפעם השניה יהיה כפוף לענישה חמורה יותר, כשהרשעה שלישית תגרור מאסר של …