עומס, בעיית השעות הנוספות, והצעה לפתרון.

לצורך העניין, אתה הבעלים של מפעל לייצור גפרורים. ביום רגיל אתה צריך לייצר 500 קרטוני גפרורים, ולמכור אותם. בשביל זה, אתה צריך תשעה עובדים שיעבדו תשע שעות ביום. יום אחד, מגיעה הזמנה חריגה, עוד 1,500 קרטונים החודש הזה. אתה מחלק את העבודה הנוספת, ומבקש מתשעה העובדים שלך לעבוד "שעות נוספות". העובדים עובדים שעה נוספת בכל …