גו און דיל: שוק משני לקופונים או בורסה?

0. בשנת 2005, בעקבות קריסת רשת קלאבמרקט, התעוררו שאלות בנוגע לאופיים המשפטי של תווי הקניה; היו כאלה שגרסו כי מדובר בניירות ערך לכל דבר והיו כאלה שחשבו שלא. אלא, שבית המשפט נמנע מלדון בשאלה האם תווי קניה הם נייר ערך ואישר (בש"א 16333/05 רו"ח גבי טרבלסי נ' כונס הנכסים הרשמי) פשרות בין מחזיקי תווי הקניה …