פיצוי בעל אופי סוציאלי

יואב שיבק הפנה אותי להחלטה בבשא (י-ם) 4104/08 ירון יוסיפון נ' Destinator Technolosies Inc. כזכור לנו, התיק המפורסם דן במקרה בו [לכאורה] ירון יוסיפון מכר מכשירי דסטינטור ללא רשיון תוכנה הולם. באותו המקרה קבע בית המשפט פיצוי של 300,000 ש"ח על חמש-עשרה הפרות (תא 7079/05 Destinator Technologies Inc נ' סקלה). כעת, יוסיפון הגיש ערעור לבית …