פיצוי בעל אופי סוציאלי

יואב שיבק הפנה אותי להחלטה בבשא (י-ם) 4104/08 ירון יוסיפון נ' Destinator Technolosies Inc. כזכור לנו, התיק המפורסם דן במקרה בו [לכאורה] ירון יוסיפון מכר מכשירי דסטינטור ללא רשיון תוכנה הולם. באותו המקרה קבע בית המשפט פיצוי של 300,000 ש"ח על חמש-עשרה הפרות (תא 7079/05 Destinator Technologies Inc נ' סקלה). כעת, יוסיפון הגיש ערעור לבית המשפט העליון וביקש, בינתיים, לעכב את פסק הדין.

בית המשפט (כב' השופט אהרן פרקש) נתן החלטה מנומנקת בה הוא קיבל את בקשתו של יוסיפון לעכב את ביצוע פסק הדין ונסמך על נתונים שונים. אולם, המשפט האחרון (כמעט) שאמר בית המשפט הוא המשמעותי ביותר בפסק הדין: "שיקול נוסף לטובת עיכוב ביצוע, גם אם חלקי או בתנאים, הינו מהות הנזק שבגינו נפסק הפיצוי, כשזה אינו בעל אופי סוציאלי ולא נועד לכסות הוצאות או נזקים שנגרמו בעבר"

כלומר, דבריו של כב' השופט פרקש הם כה מהפכניים כיוון שהם מכירים בכך שפיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים לא נועד לכסות הוצאות או נזקים שנגרמו בעבר. כיום, עם השינויים בחוק זכויות היוצרים שגרמו לכך שאמנם פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים לא יהיה "בשל הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה" (סעיף 58א להצעת חוק זכויות יוצרים) אך עדיין יהיה בכפוף ל"נזק הממשי שנגרם לתובע [ו] (…) הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה, להערכת בית המשפט" (סעיף 56 לחוק זכויות יוצרים)

כלומר, השינויים בחוק זכויות יוצרים והחלטת כב' השופט פרקש כאחד מסבירים, לא מעט, מהי הגישה החדשה כלפי הפרת זכויות יוצרים: יש לחפש את הנזק הכלכלי מההפרה קודם כל, וכאשר אין נזק כזה יש צורך לבחון האם צמח רווח כלשהוא. [ודווקא כאן, הרווח שצמח לנתבע היה מזערי יחסית לנזק שנפסק בפסק הדין, ואולי יש מקום שערכאת הערעור תתערב בממצא הזה].

12 תגובות ל-“פיצוי בעל אופי סוציאלי

 1. לול.

  יהונתן, אתה מכיר את המשפט הזה שכל המילים בו כתובות עם שגיאות כתיב באמצע המילה, ואתה לא שם לב כי אנחנו בעצם מסתכלים בדרך כלל רק על ההתחלת והסוף של מילים? אז זהו.

 2. אנקדוטה קטנה: אחרי שיונתן ענה לי בכזה ביטחון הלכתי וגיגלתי "מנומנקת". "יתכן" (חשבתי לעצמי – כן, אני חושב עם מרכאות), "יתכן שמדובר בז'ארגון משפטי חדש. כמו מוטטיס-מוטנדיס, או תורף – מילים ששיכות לעולם המשפטי העלום ורק לו".

  להפתעתי מצאתי 6 איזכורים יוניקים למילה. לא מספיק כדי לאשש את קיומה – אבל מספיק כדי לנטוע ספק קל במוחי.

 3. אלעד וו,
  לא רק שאני מכיר, אני כותב ככה. מה לעשות : כשאתה יורק 170 מילים בדקה אתה לא שם על דברים קטנים כאלה.

 4. אינדיד. מצד שני, כמה נימוקים לא משפטיים כבר יש? בד"כ פשוט הולכים מכות.

 5. פאז,
  נימוקים לא משפטיים יש הרבה : נימנוקים, מאידך, הם רק משפטיים. ונראה לי שאני אאמץ את המונח מכאן ואילך.

 6. שקלתי אם להעיר, אבל גיליתי שהתגובות האחרונות שלי פה מכילות אחוז גבוה מידי של ניטפוקים, וזה לא בריא, משמין, ושאר אזהרות הכתובות על חפיסות הסיגריות.

  אני חשבתי ברגע הראשון שזו עוד החלטה שאתה רוצה לחלוק עליה, ולכן היא מנומנקת – מנומקת בצורה מנוקנקת.

לא ניתן להגיב