אקו"ם ועכו"ם


טוב, זה קצת מוזר, אבל הסיפור הוא כזה. היום בערב חיכיתי לאדון שהייתי אמור לפגוש לקפה במרכז שוסטר, ובזמן שחיכיתי התחילו להתקבץ נחמנים ולרקוד לצלילי שירים מעוברתים. באיזהשהוא שלב הם התחילו לקבץ נדבות, ואז באו העובדים בקופי בין והחליטו לתת להם קפה על חשבון הבית.

הסיפור הוא שהקפה בקופי בין לא ממש כשר. אבל למי אכפת אם הוא בחינם. ואז היו שתי הפרות, אחת של החוק הארצי עם זכויות היוצרים ואחת של החוק האלהי עם האוכל הלא כשר.

ובעניין אחר לגמרי, יש לי מאוורר תקרה

תגובה אחת ל-“אקו"ם ועכו"ם

לא ניתן להגיב