מכירים את זה?

שדווקא ביום שאתה עוזב את בית הספר אתה רואה איך שותלים גינה יפה?
שדווקא כשאתה מסיים את התואר מקבלים כיתות חדשות עם מזגנים טובים?
שדווקא כשאתה מסיים לאכול במסעדה נכנסת חבורה של דוגמגישות?

אז כל המתמחים בבית המשפט קיבלו מסך 17" שטוח ודק ורק אני עוזב עוד שבועיים.

עדיין אין לי במשרד עכבר עם גלגלת.