על הצביעות המדעית של משרד החינוך

רוחו של לוי אשכול מהלכת לאחרונה במשרד החינוך; גישת "חצי תה, חצי קפה" של משרד החינוך כלפי המדע, והדיסציפלינה הפופריאנית במדע במיוחד, מדגימה כיצד משרד החינוך נתלה במדע, במדדים, במדידה, במידע ובמדוע כאשר זקוק לכך, ומנגד, מתנער מהמחקר המדעי, מנסה לשלב בתוכו אידיאולוגיה ומנסה לטעון כי גם במהות המדע נמצאת הדיעה רק כאשר הדבר נח לו. לכן, גם כאשר מנסה משרד החינוך לכפות את גישתו המדעית לכאורה על תהליכי המדידה במשרד החינוך, מיישם הוא את אותה אידיאולוגיה שהוא נכשל מלהבין שקיימת בתוך המדע.

מצד אחד, משרד החינוך, על ידי גבי אביטל, המדען הראשי במשרד, מתנער מהאבולוציה כבסיס למדע, פוסל ספרים המעודדים חשיבה עצמאית, מפסיק את לימודי האזרחות (שהם בפועל לימודי סוציולוגיה, היסטוריה, משפטים וחברה) ומחבק את תנועת אם-תרצו שמעוניינת בחיסול המחקר האקדמי. כל הפעולות האלו אינן אלא התנערות מהמדע, מהקידמה, מהנאורות והחדשנות, תוך נסיון לשוב לתקופה עתיקה ומיוחד בה החינוך היה דוגמטי, לא ביקורתי ולא מבוסס מדע.

מנגד, משרד החינוך מאמץ את החינוך והטכנולוגיה כאשר הוא משיק את ראמ"ה: הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך אשר בבסיס גישתה התובנה כי איסוף מידע על התלמידים וכן הצמדות לגישה של מדדים, תפוקות ותשומות (וראו את הביקורת העניינית מאוד של איתי אשר); יחד עם שימוש באמצעים של מדידה וכימות של יכולות התלמידים, משרד החינוך מקים מאגר רגיש שאף יכיל פרטים על דעות ואמונות של מורים ומתקין מצלמות מעקב בבתי הספר. מיכאל בירנהק מסביר מדוע המעקב המתמד אחר התלמידים אינו מועיל לשיטת החינוך, אבל הגישה של משרד החינוך אינה ניתנת לויכוח: המדע נועד לסייע למשרד לקדם את החינוך.

ישנה צביעות פתטית במערכת שמתנערת מהמדע ומהמחקר האקדמי מצד אחד ומצד שני רותמת אותו לנוחיותה כדי למנוע ביקורת וחופש ביטוי של אחרים; באותה צביעות חולים גם לא מעט מהחוקרים באקדמיה אשר נוטים להטעים את תוצאות מחקריהם באידיאולוגיה. אולם, משרד החינוך לא יכול לפסול את המתודולוגיה המדעית המקובלת, האבולוציה, הטכנולוגיה, המחקר הכמותי והאיכותני ובידו השניה לרתום את פירותיו על מנת לסכל את המחקר הבא. כל עוד העניין לא יעצר, משרד החינוך הופך, מיום ליום, למשרד היישום.

[פורסם במקור בעבודה שחורה]

14 thoughts on “על הצביעות המדעית של משרד החינוך

 1. "אם תרצו" רוצים לחסל את המחקר האקדמי? איך הגעת לזה?? בגלל שהתנועה מבליטה את העניין שאם אתה לא שמאל אז באקדמיה מתייחסים אליך כמו E.T?

 2. אכן הטיעון על חיסול המחקר האקדמי מציב את הפוסט באור מעט לא מדעי…

 3. אורי וחץ,
  הפוסט לא מדעי. הוא אנקדוטלי ובא להצביע על נקודה שראוי שתבחן לעומק כאשר באים ודנים מול משרד החינוך. הבעיה שלי עם משרד החינוך היא לא ההתנערות מהמדע אלא ההתנערות הסלקטיבית.

 4. משרד החינוך מנוהל על ידי פוליטיקאים, שמחליפים זה את זה בתפקיד שר/ת החינוך מדי שנתיים בערך. כל אחד מאלה מביא איתו מינויים שמנסים להדגיש ולקדם דיסציפלינה שונה מזו של קודמו. זה אינו מצב חדש כשלעצמו, אלא רק הקצנה של מצב מוכר. מינויו של מדען ראשי שכופר באבולוציה ופוגע בלימודי האזרחות הוא, כשלעצמו, עניין מביש למדי. רצוי היה להחליפו ושעה אחת קודם.

  אבל אם נחזור לחטא הקדמון, הרי שמקורו בתפיסת עולם שונה של כל מפלגה שמשתלטת על משרד החינוך. העבודה, הליכוד, מרצ והמפד"ל הביאו לשם תפיסות עולם שמרוחקות מעוד זו מזו, והשינויים התכופים בתכנים ובשיטות הלימוד הביאו לכך שכל שנתון למד חומר אחר עם דגשים אחרים.

  הפתרון המתבקש הוא הוצאת התוכן מידי הפוליטיקאים. את זה אפשר לעשות באמצעות תיקון חוק שיקבע את הקמתה של מועצת מומחים, שתקבע תכנים ושיטות לימוד לתקופות ארוכות (עשר שנים, למשל). במועצה כזו יהיו אך ורק אנשי מקצוע בעלי כישורים מוכחים בתחומם. משרד החינוך יפקח על ההוראה ועל הישגיהם של התלמידים, אך לא על התוכן הנלמד.

  ולא, אין לי אשליות שדבר כזה יקרה. כשיש לפוליטיקאים בוננזה פוליטית כדוגמת משרד החינוך, הם לא יתנדברו מרצונם לוציאו מידיהם.

 5. אני לא חושב שמדובר בצביעות של משרד החינוך, אלא בגישה אליטיסטית של "אנחנו נלמד אותכם מה שאתם צריכים לדעת, לא מה שאנחנו יודעים".

  שים לב שמשרד החינוך וגם גבי אביטל מיישמים עקרונות מדעיים: גבי אביטל הוא מהנדס טילים: הוא עבד לפרנסתו במקצוע מדעי ולוגי להפליא, הוא יישם את המדע למען המטרה הנעלה של הגנה על אחיו היהודים. כנ"ל משרד החינוך: אומדן הישגים הוא הבסיס לחלוקת התקציב, וכשזה מגיע לדברים החשובים – השיטה היא מדעית (אם כי יש אלטרנטיבות "מדעיות" לא פחות). אפשר לומר שבמוקדי הכח החשיבה המדעית שולטת ללא מצרים. אם יש בדעתם במשרד החינוך ללמד את הילדים סיפורי סבתא והבלים מתוך ספרים בעברית של מקומון – הרי שהגישה שלהם אליטיסטית. זו תמיד הייתה תכונה של החינוך הדתי: ההמון ילמדאת הפשט, וה"עילויים" (שבמקרה הם תמיד בני הרבנים החשובים) ילמדו את ה"סוד" – את המיתולוגיה היהודית, הזוהר והקבלה, ויתחנו להנהיג את פשוטי העם. זה לא מפתיע כשזה בא מגבי אביטל, גדעון סער כנראה מנסה "לחזור לשורשים", כלומר לשטייטעל ולחיידער. אני לא בטוח שהוא מבין במה זה כרוך.

  חוץ מזה, אתה מציג הרבה עובדות בצורה מעוותת:
  1. להציג את דיעותיו של גבי אביטל כעמדה של משרד החינוך – קצת מוגזם. אני בטוח שאפשר למצוא גם אתאיסטים מושבעים בצמרת המשרד – בטח שלא תטען שזו עמדת המשרד.
  2. סער חיבק בזהירות רבה את "אם תרצו", והתנער מהם כשהם לבשו את החליפה של האיומים.
  3. "אם תרצו" לא מעוניינים ב"חיסול המחקר המדעי". רק בטיהור אידאולוגי של כמה מחלקות בישראל. יש הבדל.
  4. "מפסיק את לימודי האזרחות" – זו היתה סנסציה עיתונאית ללא תוכן. הסתבר שהוא קיצץ בתקציב שהוא תוספת קטנה ללימודי האזרחות.

 6. דניאל,
  1. העמדה של גבי אביטל אינה העמדה של משרד החינוך, אבל כמדען הראשי הוא מייצג את היחס של המשרד למדע.

  2. סער עדיין מחבק את "אם תרצו".

  3. אם תרצו מכניסה אידיאולוגיה למדע.

  4. אכן, לא מדובר בהפסקה מוחלטת אלא כהפסקה של המקצוע כמורחב בצורה יחסית.

 7. צביעות פתטית במערכת?

  לזעוק נגד השתקת דעות נגדיות אבל להשתיק מי שאומר שתיאוריית האבולוציה היא תיאוריה, לא עובדה מוגמרת, ושיש תיאוריות אחרות – זו לא צביעות?

  לטעון שפלוני מעוניין ב"חיסול המחקר האקדמי" כשהוא מרים קולו על הדרת רגליהם של כל מי שמסומן כאיש ימין מהאקדמיה, כל מי שאינו מחזיק באותה דיעה אחידה וקיצונית של האקדמיה, ומבקש מהאקדמיה להגיב כיצד בדעתם לטפל בבעיה זו – זו אינה צביעות?

  אתה *באמת* חושב שאם תרצו הם אלה שהכניסו את האידיאולוגיה למדע?
  אתה רוצה להגיד שכל הדוגמות שהביאו אם תרצו למה שלדעתם זו הטיה קיצונית-אנטי-ציונית הן מדע טהור, כמעט מתמטי, אבל הצד שהם מציגים הוא מוטה אידיאולוגית?

  אני חושב שישנה צביעות מצידך שאתה מתנער מהמדע ומהמחקר האקדמי מצד אחד ומצד שני רותם אותו לנוחיותך כדי למנוע ביקורת וחופש ביטוי של אחרים. לא?

 8. ד,
  תיאורטית האבולוציה היא מדעית כיוון שהיא ניתנת להפרכה. תיאוריות שאינן ניתנות להפרכה אינן מדעיות. אלא שעד לרגע זה לא הצליחו להפריך את תיאורית האבולוציה.

  לגבי האידיאולוגיה במחקר, ברור לי שלא אם תרצו ייסדו את המתודולוגיה, אבל הם הראשונים שדרשו זאת בצורה מפורשת.

 9. שלום ד

  גבי אביטל לא רק "אמר שיש עוד תיאוריות", הוא אמר שהפגם בתיאוריית האבולוציה הוא שהיא לא נשענת על אמונה בבורא. יש הבדל עצום: האחד היא נקיטת עמדה בויכוח מדעי, השנייה היא פסילת תיאוריה מדעית על בסיס דתי. אין צביעות.

  ארגון "אם תרצו" לא רק "מרים קולו על הדרת רגליהם של כל מי שמסומן כאיש ימין מהאקדמיה … ומבקש מהאקדמיה להגיב", הארגון הציב לאוניברסיטת באר שבע אולטימטום שבסופו פנה לתורמים שיפסיקו לתרום. מעשה לגיטימי, אף אם בריוני, אבל הם פשוט נלחמים בשם האידאולוגיה שנמצאת בנחיתות באקדמיה, ממש לא בשם אידאלים מדעיים. אין צביעות.

 10. יהונתן-
  תיאורית האבולוציה היא מדעית. זה נכון. אמונה באל אינה מדעית. אין ויכוח. מכאן ועד שהאבולוציה היא בסיס למדע ("…מתנער מהאבולוציה כבסיס למדע") המרחק גדול.
  יש הרבה תהיות שתיאוריית האבולוציה לא מצליחה להסביר. זה לא אומר שהיא לא נכונה. אבל בטח לא אומר שמי שמעלה תהיות – צריך להוקיע אותו מהחברה האנושית.
  זה בדיוק מה שעשו לאורך ההיסטוריה בעלי הדיעה השולטת, ואני בכוונה לא אומר "גורמי הדת", גם אם יש להם "מקום של כבוד" בכך.
  כשהוכיחו לפיתגוריאנים שיש מספרים אי-רציונאליים (בניגוד לאמונה הרווחת אז) שלחו את האיש לשוט לאנשהו ובמקרה הספינה טבעה.

  אם תרצו הם הראשונים שדרשו בצורה מפורשת… מה? תשובה "כיצד בכוונתך לשים קץ לאפליה השוררת נגד הציבור הציוני"?
  אז אתה אומר שכל עוד האוניברסיטה חוסמת דרכם של אנשי ימין במחשכים – זה בסדר. לבקש תגובה בצורה מפורשת – זה אסור?
  איפה הייתם כולכם כשפטרו שם מרצה בגלל דיעותיו על הומוסקסואליות?

  דניאל-
  1. אין לי מושג על מה אתה מדבר. תראה לי-
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/149/958.html

  2. תדייק. "נבקש מכל התורמים להעביר את תרומתם לחשבון נאמנות שינוהל על ידי עו"ד. זאת כאשר הכספים ישוחררו לאוניברסיטה לאחר שיוכח עובדתית כי ההטיה המגמתית במחלקה, המתבטאת בהרכב הסגל ובתוכן הסילבוסים, תתוקן."
  בדרך, תקרא את המכתב המקורי, ולא את הפרסום בוואינט-
  http://www.imti.org.il/show_art.php?id=922

  ולמה לא התרעמת עד עכשיו על כל המרצים שם שמבקשים להחרים לחלוטין את האוניברסיטה שהם עובדים בה?

  ולמה אתם בכלל לא מתייחסים לתוכן עצמו?
  באוניברסיטה הטיה מובהקת חד-צדדית. הטיה אנטי ציונית, דיקטטורית. לבעל דיעות שונות אין סיכוי להתקדם. אפליה ברורה נגד ציבור ימני. השתקה.
  ומה התגובה של האוניברסיטה: אסור לכם להגיד דברים כאלה בכלל!
  כנראה שלטענות עצמן אין תגובה.

 11. 1. הנה ראיון ישן יותר עם גבי אביטל, לפני שהופנה אליו זרקור ציבורי והוא נזהר פחות בדבריו.
  http://www.meirtv.co.il/site/content_id.asp?id=10492

  2. עכשיו אתה מבקש ממני לדייק? מה קרה ל"…ומבקש מהאקדמיה להגיב"? אם התשובה שלי בדיון אתך תהיה: "תסביר לי בבקשה תוך 30 יום למה אוכלים בביתך בשר טריפה או שאני אפנה לבוס שלך ואספר להם שאתה אוכל בשר פיגולי (בעצם אני אבקש ממונ להפקיד את המשכורת שלך בנאמנות עד שאחליט שתשובתך מוצאת חן בעיני) " זה רחוק מאוד מ"לבקש תשובות". וחבל, כי העלאת הנושא לכותרות הייתה ראויה: יש הטייה אידאולוגית בכמה אוניברסיטאות, יש מקרים של קידום על בסיס דעות פוליטיות, וחבל שלא קראת את הטוקבקים שלי מאז. יש הרבה ביקורת בתוך האקדמיה להטייה הזו, והפתרון לה הוא טיפול בתהליך המינוי עצמו – לא "לאזן את המספרים" באמצעות הליך גרוע עוד יותר. מי שרוצה לאזן את המספרים ותו לא – כנראה שלא הטוהר המדעי עומד לנגד עיניו.

  אגב, חבל שלא קראת את תגובת נשיאת האוניברסיטה באותו ריכוז שבו קראת את המכתב של "אם תרצו". היא אומרת, כמו שאמרתי למעלה, שלא תוכן הדברים שלהם פסול, אלא האמצעים שלהם:
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/145/874.html

  אגב, למדתי ועבדתי באוניברסיטה גדולה, ובמחלקה שלי, למעשה בפקולטה כולה קשה היה למצוא פרוספור אחד שאיננו ציוני. את מספר החותמים על חרם כללי על ישראל אפשר לספור על אצבעות יד אחת. גם לך תא תזיק יותר יושרה מדעית וביסוס טענות על עובדות.

 12. 1. הנה ראיון ישן יותר עם גבי אביטל, לפני שהופנה אליו זרקור ציבורי והוא נזהר פחות בדבריו.
  http://www.meirtv.co.il/site/content_id.asp?id=10492

  2. עכשיו אתה מבקש ממני לדייק? הטענה המקורית שלך היתה שהם "ביקשו תשובות" ותו לא. עכשיו אתה מבקש לדייק שהם רק ביקשו "לשים את הכסף בנאמנות" (לא בכיס חס וחלילה!) ורק עד שתנוח דעתם. אם התשובה שלי בדיון אתך תהיה: "תסביר לי בבקשה תוך 3 ימים למה אוכלים בביתך בשר טריפה או שאני אפנה לבוס שלך ואספר לו שאתה אוכל בשר פיגולים (בעצם אני אבקש ממנו להפקיד את המשכורת שלך בנאמנות עד שאחליט שתשובתך מוצאת חן בעיני)", זה לא דומה אפילו ל"לבקש תשובות", זה איום. וחבל, כי העלאת הנושא לכותרות הייתה ראויה: יש הטייה אידאולוגית בכמה מחלקות בכמה אוניברסיטאות, יש מקרים של קידום על בסיס דעות פוליטיות, וחבל שלא קראת את הטוקבקים שלי בנושא (אתה בכלל לא מכיר אותי ואתה שואל "למה לא התרעמת?"). יש הרבה ביקורת בתוך האקדמיה להטייה הזו, והפתרון לה הוא טיפול בתהליך המינוי עצמו – לא "לאזן את המספרים" באמצעות הליך חפוז וגרוע עוד יותר. מי שרוצה לאזן את המספרים ותו לא – כנראה שלא הטוהר המדעי עומד לנגד עיניו.

  אגב, חבל שלא קראת את תגובת נשיאת האוניברסיטה באותו עיון שבו קראת את המכתב של "אם תרצו". היא אומרת, כמו שאמרתי למעלה, שלא תוכן הדברים שלהם פסול, אלא האיומים:
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/145/874.html

  אגב, למדתי ועבדתי באוניברסיטה גדולה, ובמחלקה שלי, למעשה בפקולטה כולה קשה היה למצוא פרוספור אחד שאיננו ציוני. את מספר החותמים על חרם כללי על ישראל אפשר לספור על אצבעות יד אחת. גם לך לא תזיק יותר יושרה מדעית וביסוס טענות על עובדות.

 13. 1. כן. בהחלט מעניין תודה. אבל מה הקפיץ אותך? איש דתי שמאמין באלוהים?
  הדבר היחיד שמקפיץ זה ה"כפירה" באמונות הבסיסיות שלך. יכול להיות שהוא טועה, אבל למיטב זכרוני גם לאנשים טועים יש זכות להביע דיעה, לא? גם לדתי. גם למי שמאמין באלוהים. גם למי שחושב שכדאי שכולם יאמינו באלוהים.
  בכל מקרה, ממש לא שמעתי אמירה בסגנון "שהפגם בתיאוריית האבולוציה הוא שהיא לא נשענת על אמונה בבורא".

  לא מצאתי תאריך פרסום, אבל התגובה הראשונה היא מ-30/11/09. הוא מונה לתפקיד ב-11/09. לא יודע מה קדם למה, אבל בכל מקרה נראה לי שהוא לפחות ידע בזמן הראיון שמינוי כזה הוא אופציה. יכול להיות שהוא פשוט חשב (בתמימותו) שמותר גם לחשוב שונה מהדיעה השולטת בארץ.

  2. כן. תדייק. אמרתי שהם בקשו תשובות. "תו לא" זו תוספת שלך.
  הם *גם* בקשו תשובות *וגם* בקשו לשים כסף בנאמנות וגו'.
  ומה ש*אני* רוצה לדבר עליו זה שהם בקשו תשובות. ואף אחד בעולם לא חושב שזה מגיע להם. להיפך. כולם אומרים להם שאסור לשאול שאלות כאלה.
  הנאורות בהתגלמותה.
  כן. אם הייתי מוסד ציבורי היית רשאי לשאול אותי שאלות כמו "למה אתה מפלה לרעה מגזרים". מה אתה עושה בבית שלך – לא מעניין אותי.
  אני מסכים איתך שזה היה ממש טיפשי מצידם לכתוב את זה. פתחו פתח ברור לספין התקשורתי שבאמת קרה. אבל אני עדיין מצפה לתשובה מהאוניברסיטה.

  צודק. לא מכיר אותך ולא קראתי תוגובת שלך במקומות אחרים. הכוונה היתה שבבלוג זה לא ראיתי פוסטים כאלה. my bad. וגם בנושא פיטורי המרצה. I stand corrected.

  אם הדיקן היה עונה ואומר שהוא מודע לבעיה, והפתרון שלו הוא (כמו שאתה אומר) בתהליך המינוי עצמו, ושזה לא יקרה היום, זה ייקח 5 שנים, או 10 שנים, או משהו – לא היית שומע ממני ציוץ. אבל הדבר היחיד שענו להם זה – מקארתיזם! מי אתם שבכלל תשאלו אותנו שאלות!

  וזה בסדר גמור שהטוהר המדעי לא זה שעומד לנגד עיניו! הוא מייצג את הציבור שלו, יש אנשים שמייצגים ציבור אחר. בדיוק כמו שהצדק והאמת לא עומדים לנגד עיניו של סנגור. רק טובת הלקוח שלו.

  קראתי את תגובה הנשיאה. וזה בדיוק מה שמרגיז אותי – "לא עשיתי דבר עם המכתב, לא התייחסתי".

  גם אני למדתי באוניבסיטה גדולה. גם אצלי (לידיעתי) כולם היו מלח הארץ (כמה מניאקים, אבל לא קשור…) ונושא החרם אפילו לא חלף בראש של אף אחד.
  אבל כל זה לא קשור. המכתב של אם תרצו מדבר על "מחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון". וגם מביא נתונים. אם הנתונים לא נכונים – שיגידו!

 14. האבולוציה אינה בסיס לכל המדע אלא רק לביולוגיה והנושאים הקשורים (מאובנים גאולוגיה רפואה….) אבל למרות שאי אפשר להוכיח תאוריות מעמדה דומה לטענה שכל שני גופים בעלי מסה מושכים אחד את השני (כמובן הכח נטו יכול להיות דחיה אם מעורב כח אלקטרוסטטי וכו').
  אם יבוא משהו ויטען שלפעמים אבנים במקום ליפול לארץ יעופו לשמיים משום שכך כתוב בתורה לא הייתי מקבל אותו לשום תפקיד שדורש שימוש בהיגיון כנ"ל לגבי מר אביטל.
  המעמד של ההתחממות הגלובלית כתוצאה מפעילות אנושית דומה. לכן העבדה שמר אביטל יודע להשתמש באי אלו נוסחאות ואפילו למדוד משהו ולקבל תואר אינה מעידה על היותו מדען יתכן שהו מהנדס מוצלח אבל מדען הוא לא.
  כנ"ל לגבי המדידות והמדדים של משרד החינוך אם מעורבת בהם הבנה וגישה מדעית הם יכולים להועיל ואילו אם מדובר באנשים ברמה ובגישה של מר אביטל הדבר יכול רק להזיק ומאפשר לעשות שטויות וליטעון שמדובר במדע. מאבי למדתי של כל מי שיודע להחזיק קליבר ולהשתמש במחשב מבין מה הוא עושה כנ"ל לגבי עושי מדדים והערכות למיניהם מכיוון שמר אביטל אינו מופקד כנראה על תוכנית הלימודים יתכן שתפקידו לעשות שטויות ונזקים באגף המדדים וההערכות. חבל משום שמהנדסים טובים בתכנון מגדלים ומטוסים ובהטסת המטוסים לתוך המגדלים כפי שנעשה בספט 11. חינוך דורש אנשי חינוך או לפחות אנשים אינטיליגנטיים ואילו אביטל טיפש או שקרן או גם וגם. בכול מקרה לאחר טענותיו שכול מדעני האקלים שקרנים והירוקים שונאי ישראל אין סיבה להתיחס אליו בנימוס

  לגבי אביטל סיכום יסודי של דעותיו המקור לכתבה בהארץ
  התחממות גלובלית אידס וחיסונים או למה מהנדס טילים צריך לעוף עדכון 1
  http://the-black-butterfly-effect.blogspot.com/2010/02/minister-of-edu.html

  על מכחישים ומהנדסים: חיים בהכחשה – כאשר ספקן אינו מטיל ספק מאת מיקל שרמר עם תוספת קטנה עבור מהנדסים אוירונאוטים
  http://the-black-butterfly-effect.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

Comments are closed.