על נייטרליות הרשת, ספקיות הסלולר וזכויות צרכניות.

0.
משרד התקשורת קיבל אמש החלטה היסטורית כאשר ועדת הכלכלה אישרה את תיקון חוק התקשורת המוצע בחוק ההסדרים שמאמצת את עקרון נייטרליות הרשת וחבל שלצורך כך נכללו גם האיסור על נעילת כרטיסי הSIM וזכויות צרכניות אחרות. בכך, לכאורה, הגשים משרד התקשורת את עקרון הנייטרליות ואפשר את הסרת החסם המשפטי שחברות הסלולר טענו כי אין ביכולת משרד התקשורת לאסור עליהן להפלות בין שירותים. אלא, שמשרד התקשורת לא נזהר דיו בניסוח הסעיף, ודי בכך כדי לפגוע שנית בצרכנים.

1.
נוסח הסעיף, כפי שהובא להצבעה היה כדלקמן (לקריאת הסעיף באתר "שיתוף הציבור":

בעל רישיון ומי שעוסק בסחר בציוד קצה שהוא ציוד רדיו טלפון נייד (בסעיף זה – ציוד קצה רט"ן), לא יגרום להגבלה או לחסימה כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, לרבות בדרך של קביעת תעריפים:
(1) הגבלה או חסימה של האפשרות הנתונה למנוי לעשות שימוש בכל שירות או יישום, המסופקים על גבי רשת האינטרנט;
(…)
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב) –
(…)
(2) הוראות פסקאות (1) ו–(2) של הסעיף הקטן האמור לא יחולו אם מנוי או קבוצת מנויים ביקשה זאת מבעל רישיון או ממי שעוסק בסחר בציוד קצה רט"ן, או אם השר התיר זאת במקרים מיוחדים, לרבות לבקשת כוחות הביטחון."

כלומר, על מנת שחברת הטלפוניה תוכל לחסום שירותי Voice Over IP או להפלות בין שירותים, כל שתדרש לעשות הוא להוסיף לתנאי ההסכם הסטנדרטי שלה סעיף האומר כי "חברת התקשורת תהיה רשאית להאט את קצב העברת הנתונים לפי שיקול דעתה בכל שירותי P2P בהם עושה שימוש הלקוח ו/או במקרה של שימוש בתוכנת שיתוף קבצים”; ואכן, סעיף זה קיים בהסכם הסטנדרטי של סלקום; אם תסרב לחתום על סעיף מסוג זה, הרי שאותה ספקית טלפוניה תוכל לגבות ממך פשוט תעריף תעדוף אינטרנט ובכך להפלות אותך; אכן, נאסר על הספקית "להפלות תעריפים", אבל זה לא יכול למנוע ממנה להגדיר ש"אינטרנט בחבילת 5GB לחודש יש ללא חסימה, אך איננו מוכרים חבילה של אינטרנט ללא הגבלה ללא חסימה". כאשר משווים שירות מול שירות, הספקית תיישם את עקרון Separate but Equal. כלומר, עקרון נייטרליות הרשת ייושם כאן אך ורק בצורה יחסית, כיוון שהאינטרס של חברת התקשורת להגביל את היכולת של מתחריה להשתמש ברשת, הרי שהיא תפעל כמיטב יכולתה לעשות כן.

2.
הטריקים של חברות הסלולר כבר ידועים: למדנו שכאשר משרד התקשורת יוזם חקיקה צרכנית שמסירה עלויות מיותרות חברות הסלולר לומדות את הנושא ומצליחות לעקוף אותו בסיבוב; העניין חזר על עצמו לא רק בדמי הקישוריות אלא גם כאשר החליט שר התקשורת הקודם, אריאל אטיאס לקצר את תקופת ההתחייבות לחברות הסלולריות, הרי שבפועל הפרידו הן את ההתחייבות מרכישת המכשיר וכעת התשלום על המכשיר הוא ב36 תשלומים. אם משרד התקשורת לא חושב שכך יהיה הדבר גם כאן, הרי שהוא תמים.

3.
ולא די בכך. אכן, בפועל ספקיות האינטרנט משהות וחוסמות שיתוף קבצים ולא צפוי כי ספקיות הסלולר לא יעשו זאת מתוך החריג שמאפשר להן לנהל את הרשת; השאלה היא כיצד הצרכנים יצליחו להפריד בין ספקית השירות לספקית התוכן.