שטויות פעוטות ושחיתות

טוב, זה באמת היה יכול להיות קטנוני, אבל זה עדיין מציק לי. ואולי זה טוב שזה מציק לי ושאני נלחם על כאלו שטויות, למרות שחשוב לי להבהיר שזה לא אישי.

קיבלתי היום את ערימת המכתבים של מועמדי הפריימריס של מרצ. בין היתר, שני מכתבים נשלחו מבית הקיבוץ הארצי: הראשון הוא מכתב תמיכה בג'ומס והשני הוא פלייר הבחירות של אבשלום (אבו) וילן (מוזר שלשני חברי הקבה"א יש כינויים, גם אני רוצה…). הקיבוץ הארצי הוא תאגיד; למועמד בפריימריס אסור לקבל תרומה מתאגיד, וזה חשוב מאוד. מדובר בעבירה פלילית, מדובר בהשחתת המנהל התקין. אבל על מה מדובר כאן, על 2,000 ש"ח. לאף אחד לא איכפת משטויות כאלו, זה כסף קטן.

אני בטוח שאבו וג'ומס לא התכוונו לרע, אני בטוח שהם לא רצו להסב נזק ושהם בכלל לא ידעו שהם לא שילמו, אבל זה משקף בדיוק את מה שאמרתי בועידת מרצ לפני חצי שנה:

יהונתן קלינגר:

      בקצרה.
שתי ההסתייגויות שלי כאן. הסתייגות ראשונה
זה הרחבה של הגדרת עובד מפלגה, שיחול גם
על עוזרים אישיים ואנשים שעובדים בקרוב
לאנשים נבחרים מטעם המפלגה, שמה לעשות,
הם כן קרובים למפלגה והם כן עובדים, הם מקבלים
שכר ממישהו שנבחר. הם עובדי מפלגה. הם פשוט
לא מקבלים מינהלתית שכר. ולדעתי צריך להרחיב
גם עליהם את ההגדרה.  אני מדבר על סעיף
94.1 – הרחבה של עובדי יחד. 
 

      ולגבי
סעיף 96 אני אתחיל באנקדוטה.  אחרי שהגשתי
את ההצעה הזאת קיבלתי פתאום טלפון מאחד
מעובדי המפלגה, שאומר לי: מה זאת אומרת אתה
מבקש שלא ישתמשו בציוד של הקיבוץ ארצי למערכות
בחירות? הקיבוץ הארצי זה הבית שלי ואני
אעשה בו מה שאני רוצה. להשתמש בכספים של
גוף חיצוני למפלגה בשביל בחירות פנימיות
בתוך המפלגה, צריך להיות ברור שזה דבר פלילי.
ולא רק שזה דבר פלילי. התנהגות כזאת היא
לא נורמטיבית במפלגה שמקדשת את הדמוקרטיה.
אני מקווה מאד שתצביעו בעד ההסתייגויות
האלה, רק בשביל שהמפלגה הזאת תהיה דמוקרטית
עד הסוף ותהיה טהורה, לא סתם נקיה. תודה
רבה.
 
 
 

עופר סלע
– נשיאות הוועידה
:

      גיורא
לא מבקש לנמק, לטיף לא מנמק. ג'ואן, את מנמקת
או רק מצביעים?
 

ג'ואן ירון:

      רק
מצביעים.
 

עופר סלע
– נשיאות הוועידה
:

      עמוד
56, פרק י"ד – עובדי יחד.  הסתייגות של
גיורא ברעם: "עובד יחד לעניין זה הוא
כל מי שמתקיימים יחסי עובד-מעביד בינו לבין
יחד בין במישרין או בעקיפין.

ה צ ב ע ה

מי בעד ההסתייגות?  
–    מיעוט בעד.

מי נגד ההסתייגות?   
–    רוב נגד.

ירד. 

      יונתן
קלינגר. "עובד יחד לעניין התקנון הוא
כל מי שמתקיימים בו אחד מאלו:

   1. כל מי שמתקיימים
    יחסי עובד-מעביד בינו לבין יחד, למעט עובדים
    שנבחרו לתפקידם על ידי הוועידה או גוף בוחר
    שאינו ביצועי
    .
   2. כל מי שבשנה קלנדרית
    נוכחית או קודמת לה קיבל מיחד תשלום ו/או

השלמה למשכורת
באופן חודשי
.

94.1.4  
כל מי שמועסק כעוזר אישי ו/או דובר ו/או
בקרבה גבוהה על ידי אחד

עופר סלע (המשך)

            
מבעלי התפקידים הבאים ביחד: חבר כנסת, שר,
יו"ר יחד, מזכ"ל יחד

            
ראש עירייה ו/או מועצה אזורית, יו"ר הנהלה
– בין ישירות ובין

            
באמצעות תאגיד כלשהו
".
 

ה צ ב ע ה

מי בעד כל ההסתייגות
של יהונתן קלינגר?  –   מיעוט בעד.

מי נגד?  
–   רוב נגד.

ירד. 

 

    אנחנו
ב – 95.1. לטיף דורי. "עובד מפלגה בשכר
לא יציג מועמדות…"

ה צ ב ע ה

מי בעד ההסתייגות?  
–   מיעוט בעד.

מי נגד?                     
–   רוב.

הוסר. 

      יהונתן
קלינגר: "עובד מפלגה לא יציג מועמדות
לאחד התפקידים המופיעים להלן אלא אם השעה
את עצמו מעבודתו, ויצא לחופשה ללא שכר,

שישה חודשים לפני הצגת המועמדות…"

ה צ ב ע ה

מי בעד ההסתייגות?  
–    מיעוט בעד.

מי נגד ההסתייגות?   
–    רוב נגד.

הוסר. 
 

עופר סלע (המשך)

            ג'ואן ירון: "…יו"ר הפורום
לשוויון בין המינים (גם ידוע כפורום נשים)".
 

חגית עופרן
– נשיאות הוועידה
:

      קיבלו
את זה.
 

עופר סלע
– נשיאות הוועידה
:

      זה
התקבל. סליחה, לא הבנתי את הכוונה. אושר
לתוך התקנון.
 

      אנחנו
בהסתייגות האחרונה של יונתן קלינגר. הוא
נימק אותה כעת.

      96.1
"לא יעשה עובד יחד כל שימוש במתקני המפלגה
ו/או במשרדי עמותה ו/או הקיבוץ הארצי

וכן לא בציוד, בטלפונים או במאגרי מידע
של המפלגה כדי לקדם את מועמדותו או כל מועמדות
אחרת לתפקיד כלשהו במפלגה. כמו כן לא ייעזר
עובד בעובד אחר, כדי לקדם מועמדות כאמור".

ה צ ב ע ה

מי בעד ההסתייגות? 
–   מיעוט בעד.

מי נגד ההסתייגות?  
–   רוב נגד.

וכך, ב"רוב נגד" ירדה הצעה טובה מסדר היום, רק כי אני לא מהמחנה הנכון. אותו אדם, ועכשיו אני לא מתבייש להגיד, היה גיורא ברעם. מקומם אותי השימוש של הקיבוץ הארצי במתקנים של עצמו לקדם מטרות שלו. הקיבוץ רוצה לקדם מטרות ספציפיות: הפשרת קרקעות, סובסידיות חקלאיות ועוד. לא שיש משהו רע בקידום המטרות האלו, פשוט אין כל הבדל בינם לבין סמי ואביבה עופר כקבוצת אינטרס. אסור להם להתערב בהליך בחירת הנציגים לכנסת. לגופים וולונטריים גם יש אינטרסים כלכליים שלעיתים הם גדולים מהאינטרסים של חבריהם.

5 תגובות ל-“שטויות פעוטות ושחיתות

 1. אני יכולה לחשוב על כמה כינויים שיתאימו לך ;)

 2. The more i read the more i think you are a true soldier in the order of ethics. cheers!

  ***JJK

 3. יהונתן,
  מסתבר שבמרצ רצים על זה שהם לא מושחתים.
  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/028/043.html

  חוצמזה, בשיחה היום עם אחד מהמרצים שלי הוא הסביר
  לי למה הוא לא מצביע לכנסת. אמרתי לו, שבעקבות
  הצטרפות דן בן-דוד לקדימה אני חושב שלמרות הכל
  שרון יכניס כמה אנשים טובים לכנסת. התגובה שלו
  הייתה, שאכן ד"ר דן בן-דוד היה איש ראוי מאוד עד
  ההצטרפות שלו לקדימה והוא שאל אותי כך:
  מה היית עושה אם בבניין שלך היה גר מאפיונר? למי
  היית פונה?
  כמובן שאמרתי לו שבמקרה כזה האפשרות היחידה שיש
  לי היא לעבור בניין, מכיוון שאין מי שיטפל במצבים
  כאלה (והם ממש לא מופרכים). הטענה שלו היא, שמשום
  כך אין למי להצביע.
  יהונתן, מה אתה היית עושה?
  יואב.

  נ.ב כנראה שמרצ פחות מושחתים מאריק שרון (אבל בכמה?)

 4. יואב, קראתי בעיון את הכתבה בנארג', וגם לצערי לא הסכמתי עם מה שכתוב שם. אכן גם מרצ נגועה בשחיתות לעיתים.

  ברור שחוסר אמון ברשויות השלטון יכול להביא לאדישות פוליטית, זה מה שקרה באגודה, זה מה שקורה במדינה. השאלה היא איך מכניסים אנשים מספיק איכותיים שיגרמו לאנשים להאמין במערכת.

  (אגב, לי יש וריאציה אחרת על השאלה הזו, ואני גם משתמש בה)

  התשובה שלי? להכנס פנימה ולשנות את הכל – אתה ראית איך זה עובד, אתה גם יודע איך זה עובד. חבל שכך.

  ואולי מרצ פחות מושחתים מאריק, ואולי הם יותר מוצלחים, אבל זה לא אומר שאין שחיתות בכל מקום. השחיתות מגיעה מהקבעון, ואתה רואה מה קורה למערכת מתנוונת. במרצ יש את אותם ח"כים כבר 20 שנה, צריך לרענן. זהבה היתה שינוי ראשון, אני מקווה שיהיו עוד כמה.

 5. כשרוצים להפשיר קרקעות כדי שיהיה אפשר לעשות בוכטה על חשבון המדינה [אפרופו ה'אני אוהב אבוקדו' של ג'ומס] הכל כשר…

לא ניתן להגיב