עבריינות, או מי לעזאזל יסכים לקחת על עצמו עבודה שבסופה הוא יגמור בכלא?

0.
נתחיל בהצהרה גדולה ובעייתית: צו המאגר הביומטרי שאושר היום, שהוא מה שמאשר ומתחיל את הפיילוט של ניסוי המאגר הביומטרי, קובע לשיטתי הסדרים שאינם עומדים בנוסח החוק, ועשוי להביא למצב בו כל עובד משרד הפנים אשר מעורב בניסוי יגמור בכלא. כל עוד הכנסת לא תשנה את המצב הזה, היא לא תוכל להמשיך את הניסוי, ומולידה אותו בחטא (והסיבות המשפטיות מפורטות). כל עוד אנו לא מסתכלים על זה ככה, הצו שהוצא הבוקר הוא בעייתי, ומתחיל ניסוי שתוצאותיו ידועות מראש, הגם שהתאמצו מאוד לגרום לכך שהוא יראה כניסוי למראית עין.

1.
אז אני אתחיל בלהציג את הבעיה בטרמינולוגיה משפטית, לצערי. העניין מסובך וחשוב לשים לב. פרק ג' לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 קובע שורה של הסדרים לגבי מהו התהליך שעוברת טביעת אצבע. הוא מתחיל בסעיף 3, בו עובד משרד הפנים מוסמך לטול טביעות אצבע מאזרחים. האמצעים והנתונים שניטלו מאזרחים "יוצפנו באופן אוטומטי מיד לאחר הנטילה וההפקה, כך שלא יהיו ניתנים לפענוח, קריאה, או שימוש אלא על ידי הרשות או מרכז ההנפקה בהתאם להוראות על פי חוק זה". מעבר לכך, האמצעים שניטלו "לא יאגרו באופן ממוחשב, למעט במאגר הביומטרי, מעבר לנדרש לצורך העברתם לרשות ולמרכז ההנפקה".

כלומר, החוק אומר במפורש, שאסור לשמור מידע על טביעות אצבע או תווי פנים אלא לצורך הכללתו במאגר והנפקת התעודה. סעיף 5(א) מחזק זאת ואומר ש"עובד משרד הפנים או מרכז הנפקה שקיבל אמצעים או נתונים ביומטריים לפי הוראות סימן זה לא יעבירם לכל גורם אחר על אף האמור בכל דין". סעיף 29 לחוק קובע עונשים על התנהגות כזו. לדוגמא, אדם העושה פעולה במאגר הביומטרי שלא כדין, דינו שבע שנות מאסר.

2.
על המדרג הנורמטיבי אין צורך להרחיב. בגדול: חוק הוא מעל תקנה וצו. אם החוק אוסר לעשות משהו, התקנה והצו לא יכולות להרחיב. כלומר, אם כתוב בחוק המאגר הביומטרי שאסור לעשות משהו, לא משנה מה, הצו לא יכול להרחיב. כאן מתחילה הבעיה. בצו הכלל אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, (תקופת מבחן), התשע"א – 2011 יש בעיה קטנה. קוראים לה סעיף 8ב (הנוסח של הצו הוא לא הנוסח הסופי, אלא הנוסח שהיה בדיון ביום ג'). הסעיף קובע כי (שוב, לא נוסח סופי, אלא מהשינויים שראיתי על המסמך בדיון היום) כי:

בתקופת המבחן יבוצעו בדיקות יזומות בהן יינטלו פעם נוספת מתושבים שיסכימו לכך, בנוסף על אמצעי זיהוי ביומטריים שניטלו מהם לצורך הנפקת מסמך זיהוי, אמצעים ביומטריים , שיופקו מהם נתונים ביומטריים, כמפורט בפרוטוקול המבחן, במטרה לבחון את הנושאים הנבדקים הקבועים בסעיף 9(ב), על פעולות לפי סעיף זה יחולו הוראות החוק וכל ההוראות לפיו, לרבות הוראות צו זה; הסכמת תושב לנטילת אמצעים לפי סעיף זה תינתן במפורש למטרה לה מיועדת נטילת האמצעים

3.
מה זה אומר? זה אומר שמשרד הפנים, או הרשות הביומטרית רוצים לאסוף טביעות אצבע שוב מאדם ולבצע השוואה מול המאגר הביומטרי. אלא, שהרצון הזה (שהוא באמת חשוב) פשוט לא עומד בהוראות החוק. החוק קובע מה מותר לעשות עם המאגר: מותר לאחסן בו מידע, מותר להעביר ממנו תוצאות זיהוי למשטרה ולשב"כ, אבל לא כתוב בשום מקום שמותר לבצע בו בדיקות. נכון, זה נשמע אבסורדי, אבל הנסיון לבצע בדיקת אבטחה על המאגר היא עבירה על החוק כיוון שלאף אחד אין את הסמכות לקבל את זה. עובד משרד הפנים שמשתף פעולה עם מערך בדיקות האבטחה עשוי למצוא עצמו בכלא.

4.
וזו האבסורד והפארסה של חוק בשקל. חייבים לתקן את החוק הזה כדי שהפארסה תסתיים. חייבים לעצור את המאגר הביומטרי.

 

תאחלו לי בהצלחה מחר, יש פריימריס.

12 thoughts on “עבריינות, או מי לעזאזל יסכים לקחת על עצמו עבודה שבסופה הוא יגמור בכלא?

 1. בהצלחה מחר.

  בסוף אתה ופייגלין תעצרו את החוק יחד :)

 2. בהצלחה מחר. התפקדתי מאוחר מידי ואני לא יכול להצביע.

  יש לך (או לניסוח החוק) תקלדה קטנה, סעיף 1, מילה תשיעית מהסוף:

  למעט *במאר* הביומטרי, מעבר לנדרש לצורך העברתם לרשות ולמרכז ההנפקה

 3. יונתן, אני מת עליך
  אבל אין שום סיכוי שהאדם הסביר יצלח את הטקסט הזה!
  המון הצלחה מחר. מגיע לך

 4. בהצלחה היום!

  אני אדם סביר בלי הכשרה משפטית ואני צלחתי את הטקסט הזה בקלות. עמית, אין לך מושג איזה שיח איכותי הולך בבלוגוספירה. אתה מוזמן להצטרף, כאן זה לא טמקא.

  וליהונתן, שאלה אופרטיבית: אני צריך לחדש דרכון. כדי לתרום לביטול המאגר, האם עדיף לחדש אותו לפני ינואר, או אחרי ינואר ולסרב להצטרף לניסוי?

 5. אנונימי,
  מבחינתך, עדיף לפני: תהליך התשאול שתעבור הוא הרבה פחות קיצוני.

  מבחינתי? עדיף אחרי, להראות שפחות אנשים ניגשים לניסוי.

 6. תודה על התשובה. אחרי איט איז. אני לא מפחד מהתשאול שלהם: אני יודע להסביר להם מעולה למה אני מסרב. אפילו מרי אזרחי זה לא, סתם פעולה פוליטית בקטנה

 7. יהונתן, אני יודע שאתה כרגע פוליטיקאי מטעם העבודה אז אני פונה אליך כפעיל נגד החוק הביומטרי(בנפרד מחברותך בעבודה שאני מבען שאין להם בעיה איתו). עכשיו בדיוק בחירות, זמן מאוד רגיש, למה אתם לא יוצאים בקמפיין בדיוק עכשיו כנגד הפרוייקט הזה נגד…טוב כמצביע עבודה אתה לא תצא כנגד המפלגה שלך, אבל נגיד שאר המפלגות הגדולות…?

  קמפיין הפחדה עכשיו אולי יפגע בנקודות רגישות.

Comments are closed.