One thought on “ההפתעה האמיתית

  1. פתחת במיוחד בשבילה אתר, ואתה מתפלא שהיא מתעדכנת?
    (אני מניח שהשכנים שלהם רק רוצים לבדוק אם גם להם הנכד עשה קצת נחת)

Comments are closed.