אזרחים מאוחדים: על הגבלת המימון המפלגתי.

0. ובלי מילה על החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה בנוגע להגבלת התרומות לעמותות. 1. לפני כשנה החליט בית המשפט העליון של ארצות הברית בעניין מהפכני (No 08-205 Citizens United v. Federal Election Committee); עד לאותה תקופה היה ברור כי דיני מימון המפלגות, גם בארצות הברית, יכולים להגביל תמיכה של אדם מסוים במועמד לסכום קצוב, כשם …