כוונת המשורר

"לא על הסיטואציות האלה חשב שאול טשרניחובסקי כשהחליט להמציא את השם שלי", אני נאנחת בעת שאני מנסה להסביר לפקידה מצידו השני של הקו שמדובר ב "אילאיל" ולא "היליל" "הילי" "עילעיל" "עלילית" או כל שיבוש טיפוגרפי אחר שעלתה בדעתו הקודחת של אותו בחור שהכניס את הנתונים שלי למערכת הממוחשבת. אני מנסה לגרום לבחורה להבין שאני זאת …