על ניגוד העניינים של ערוץ 10 מול נתניהו: הצעה תיאורטית לפשרות בלשון הרע

לעיתים, המשפט מציג בפנינו מקרים בהם מי שתובע או נתבע אינו מסוגל לדאוג לענייניו המשפטיים בצורה אופטימאלית. בענייני תובענות ייצוגיות או רואים מקרים בהם התובע הייצוגי (מי שמייצג את הקבוצה כולה בפני בית המשפט, לא עורך הדין שלו) אינו מסוגל לדאוג לטובת כלל הקבוצה ועל כל לא נותנים לו לנהל את התובענה הייצוגית (נניח, ת"צ …

מדינת ישראל נ' ההסתדרות הרפואית, או בית המשפט שוכח להסביר איך אפשר להתפטר.

חודש עבר בין פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בסעק 722-09-11 מדינת ישראל נ' ההסתדרות הרפואית בישראל, בו פסל בית הדין הארצי את ההתפטרות הקולקטיבית של המתמחים בטענה צורנית כי מכתבי ההתפטרות שלהם הינם בעלי נוסח אחיד, חסרי עמידה בדירשות הפורמאליות של מכתבי התפטרות, ועד ההחלטה בסקכ 2376-10-11 מדינת ישראל נ' ההסתדרות הרפואית בישראל בו פסל …