פרטיות במקום העבודה, הסדר על ידי השוק הפרטי

מאז פסק הדין עב 010121/06 טלי איסקוב נ' הממונה על חוק עבודת נשים ו‫עב' 1158/06 רני פישר נ' אפיקי מים, התעוררה מחלוקת בנוגע לזכות המעביד לעיין בהודעות דואר אלקטרוני. בעוד שבהחלטה בנושא איסקוב קבע כי למעביד יש זכות לעיין בדואר האלקטרוני של מעסיקו, הנושא הפך להיות יותר ויותר משמעותי (פסק הדין נמצא כעת בערעור, בעזרת …