הורות | רגולציה של לידות

0. משרד הפנים החל לדרוש מאמהות היולדות בביתן הוכחה כי הילוד אכן שלהן; הדרישה, המצחיקה משהו, להתנות את ההורות בלידה בבית אכן מהווה רגולציה כלשהיא על הורות, גם אם הדבר לא נדמה לנו ככזה. כזכור, גם אם יש מקום כלשהוא להטיל רגולציה על הורות, עדיין, המקום היחיד בו הזכות הטבעית להורות צריכה להיות מוגבלת היא …

תיאורמת קוז והגן האנוכי: חזקת הגיל הרך כמקרה בוחן

[הפוסט הזה הוא תיאורטי לחלוטין ואין לייחס לו משמעות בעולם המוחשי מעבר למה שהוא, מעט לינקים, הרבה מדי טקסט מצוטט] אלון קלמנט [המנחה שלי לתזה בין היתר] כותב פוסט על חזקת הגיל הרך ותיאורמת Coase. בקצרה, אלון סוקר את מסקנות ועדת שניט ומסביר מדוע ביטול חזקת הגיל הרך אינה בדיוק הפתרון המושלם: "ועדת שניט, שדו"ח …