על אגרת האינטרנט, הפעם ברצינות.

המחלוקת סביב הצעת תיקון חוק רשות השידור כך שתתאפשר גביית אגרת טלויזיה גם ממי שאינו מחזיק טלויזיה מעלה שאלה מעניינת לגמרי שטרם נדונה לעומק, והיא לא בהכרח טריויאלית. על שאלת מס האינטרויזיה עמד כבר עידו קינן ב2003 כשהוא מצטט פוסט של הלמו. אלא שהשאלה האם מחשב הוא טלויזיה נבחנה כבר בבית המשפט. בה"פ 353/04 (שלום …