חוק נתוני תקשורת, המאגר הביומטרי והמאבק בפשיעה.

מכשיר הטלפון הסלולרי הגנוב של המפכ"ל, דודי כהן אותר לאחר "פעילות מודיעינת. סביר להניח שאותה פעילות מודיעינית היא לא יותר מאשר פעילות לפי חוק נתוני תקשורת; כמובן, החוק מאפשר לאתר טלפונים סלולריים לפי מספרי ה'ברזל' (IMEI) ולא רק לפי מספר הטלפון. על כך סלקום כבר הלינה. כמובן שלעולם לא נוכל לדעת האם הוצא צו נתוני …

בואו רק נתקן את סעיף 10א | "ברשות היחיד"

לפעמים, בכוונה, חקיקה מנוסחת בצורה כל כך מעוותת שאי אפשר לדעת מה היתה הכוונה המקורית שלה. כך גם עם תיקון מספר 6 לחוק האזנות סתר שעולה להצבעה היום בקריאה ראשונה בכנסת כהצעת חוק ממשלתית. סעיף 9 להצעת החוק בא לתקן את חוק האזנת סתר ו"להוסיף אחרי סעיף 10א". סעיף 10א קובע כי "מי שמוסמך להתיר …