מהו צו? מחשבה בעקבות פרשת חורה.

מהו צו? צו הוא מקרה פרטי בו גורם מוסמך, כמו רשות שיפוטית, נותן לאדם את הזכות לבצע פעולה שאלמלא היה הצו היתה בניגוד לחוק. לדוגמא, צו אנטון פילר הוא צו שניתן על ידי שופט המאפשר לאדם להכנס לביתו של אדם אחר, ולחפש ראיות הקשורות בביצוע הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות או גזל סוד מסחרי (אבל …