ממשיך בדרכו של שרון: על תביעת הדיבה של נתניהו נגד דרוקר

בשנת 1991 פרסם עוזי בנזימן מאמר בעיתון 'הארץ' בו אמר, לאחר דיון בדברי ביקורת שאמר בנימין זאב בגין, כי "מנחם בגין אמנם יודע היטב כי שרון רימה אותו, אבל הוא אינו רוצה להסתיר מאחורי גבו הרחב של שר הביטחון שלו את אחריותו האישית של ראש הממשלה למלחמה, לתהפוכותיה, לתוצאתה ובעיקר למחירה". בעקבות דברים אלה, הגיש …

[תיאוריה בלי ביקורת] זכויות יוצרים על גיבוב

0. חופש הביטוי והזכות לקניין יחדיו הם שמרכיבים את זכויות היוצרים. חירותי, כאדם, לחשוב מחשבה מקורית ולהביע אותה הופכות את הקודיפיקציה של הגניוס לראוי להגנה; בעלותי על בריאתי ויכולתי לשלוט בה. בעצם, שני הדינים שמגנים על ביטויים בישראל דורשים מקוריות ומשמעות; אם נשווה את דבריהם של השופטים טירקל בפרשת קימרון לדברי השופט חשין בפרשת קידום: …