למה שלא תכתבו קצר? בעד תיקון תקנות סדר הדין.

גם אם הן לא תתקבלנה כלשונן, אז תקנות סדר הדין האזרחי החדשות שמציעה ציפי לבני, שרת המשפטים, הן לא פחות מאשר מופת. הרפורמה, שניתן ומומלץ לקרוא את הנוסח המלא שלה כאן, היא פעולה של ועדה משפטית בראשות השופט משה גל. גל נועץ בעורכי דין בכירים, שעובדים עבור המשרדים הגדולים, אבל לפחות בתקשורת נראה שעורכי הדין …