הקרב על היצירתיות | בתי המשפט נוטלים לעצמם חירות אמנותית.

לא כל טקסט או תמונה זכאים אוטומטית להגנת זכויות יוצרים, ולפעמים זה טוב. לדוגמא, בתי המשפט פסקו כי טבלאות ומידע שטחי לא מקבלים את ההגנה הזו (ת"א (ת"א) 37759/07 שוחט נ' מעריב הוצאת מודיעין בע"מ) וגם לא תוצאות של משחקי ספורט (עא 8485/08 The Premier League נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט); לפעמים, גם מאמרים טכניים …