למרכז המחקר והמידע של הכנסת דרושים אנשים נטולי אופי.

0. דעות הן כמו חור תחת, לכל אחד יש אחת. הבעיה היא שבישראל הקדושה, יש הגדרה אחרת למושג 'דעה' מאשר מה שהיינו רוצים לחשוב שהיא כזו. בסופו של דבר, לכל אדם יש דעה בכל נושא, וקיומה של הדעה אינו משהו שניתן להתעלם ממנו. גם הבחירה במקצוע מסוים הוא דעה: אדם אינו יכול להיות בריאתן, שאינו …