אביגדור ליברמן, זכור: פגיעה ביחסי חוץ היא עבירה הפוגעת בבטחון המדינה.

לא הרבה אנשים זוכרים, אבל בחוק העונשין יש סעיף שנקרא "פגיעה ביחסי חוץ"; לשונו היא "הקושר קשר לעשות מעשה נגד מדינה ידידותית או נציגיה או נגד ארגון או מוסד של מדינות או נציגיהם, ובמעשה היה כדי לפגוע בענין שיש לישראל בקיום יחסים בינה לבין מדינה, ארגון או מוסד כאמור, דינו – מאסר שבע שנים", כאשר …