מים, קפה ואינטרנט

0. [כותב את זה בזמן שיושב בבית-קפה]. בשנת 1986 התקבל חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים) בכנסת. החוק, בבסיסו, קובע כי "מי שמנהל או מחזיק, בין כבעל ובין באופן אחר, מסעדה, בית אוכל, בית קפה או מקום כיוצא באלה שבו מוגש אוכל, יגרום לכך שיוגש לכל לקוח קנקן מי שתיה צוננים, ללא תשלום" (סעיף …