כשר, אבל מסריח ופתוח בשבת.

בעובדה שישראל היא מדינה "יהודית ודמוקרטית" יש מן הציניות האכזרית לעיתים, שגורמת לחוק הישראלי להיות כל כך עקום בצורך שלו לאזן בין השניים. המצב, בדרך כלל, הוא כזה: מחוקקים חוק שנועד להגדיר מוטיב יהודי או מוסד יהודי כמוסד רשמי של המדינה, ובכך מכפיפים את כל האזרחים להגדרה היהודית המחמירה ביותר (בדרך כלל); אחר כך, מגלים …

יהודית ודמוקרטית: בג"צ כופה על החרדים את השוויון.

0. בשנה אחת הצליח בית המשפט העליון, בשלוש החלטות שונות, להפריד את הדת מהמדינה; הראשונה, בג"צ 8735/06 פנינה קומפורטי נ' מועצת הרבנות הראשית שחררה את תעודת הכשרות מכבלי הרבנות והעביר אותה לחקיקה מדינתית. השניה, בג"צ 1067/08 יואב ללום נ' משרד החינוך, ביטלה את האפליה במוסדות החינוך החרדים וקבעה כי אין להפריד בין מזרחיים לאשכנזים, והשלישית …

להפריט את הדת, חלק II.

"אלמלא דין המדינה יכול היה כל רב, על-פי מיטב הבנתו ומצפונו, ליתן או לסרב לתת הכשר לדבר מזון… משנפרצה ההפרדה בין דת לדין – משיב חוק המדינה על השאלות מהי תעודת הכשר, אימתי תינתן ואימתי תסורב" (בג"צ 7203/00 מעדני אביב אוסובלנסקי בע"מ נ' מועצת הרבנות הראשית, פ"ד נו(2)). בחודש יוני 2009 החליט בית המשפט העליון …