ביזה יון.

כל כך מוסרי שפשוט לא דרושות יותר מילים. חיילי גבעתי יעברו שיעור חינוך בו יוסבר להם שביזה היא אסורה והחיילים ילמדו "פרק חשוב שיוקדש למוסר בעת לחימה".מוסר, כידוע, הוא משהו שאין צורך ללמד: או שהוא קיים או שהוא לא קיים; אם חטיבת גבעתי נדרשת ללמדו, כנראה שהאפשרות השניה היא הנכונה. הצבא המוסרי בעולם, שנמנע מלהעניש …