נתניהו לא ראוי לאמון הציבור

אפילו זה שבחרתי בו לא נראה מודאג מזה שאין לי בכלל על מי לסמוך בטח לא עליו אבל כאן רק מתחיל הברוך כי כל הנבחרים ייאוש אחד ארוך חבריו לכסא לא יותר טובים ממנו שיבוט של אופורטוניסטים שרגש אצלהם איננו קרח במקום לב צבע גועש במקום דם שכחו מהו כאב (הדג נחש, חליפות) לבנימין נתניהו …