מי יודע מדוע ולמה? | הדמוקרטיה של רון חולדאי

0.
את העובדה שדב חנין לא זכה בבחירות לראשות העיר לקח לי קצת זמן להפנים; דב עבד קשה, הפעילים היו נחושים ומקמפיין שהיה חסר כל סיכוי הצלחנו לגרד את האחוזים הרלוונטיים. אבל לא לזכות לא אומר שהפסדת. מאז הבחירות התארגנה 'עיר לכולנו' ופעלה קשה. הקימה פורומים והתחילה לדאוג שבאמת תהיה כאן עיר לכולנו, גם אם זה אומר שהאופוזיציה תהיה קצת לוחמנית מדי.

1.
בשבוע שעבר נערכה ישיבת מועצה ראשונה וחגיגית. מטרת הישיבה היתה לאפשר לחברי המועצה להצהיר אמונים ולערוך סבב מינויים פוליטיים. חברי רשימת עיר לכולנו הצהירו אמונים ובתור כאלה פעלו נמרצות למען שלטון החוק: שאלתם הראשונה היתה מדוע לא ממונה ועדת ביקורת למועצת העיר? כאשר ועדת ביקורת היא הגוף שאמור לפקח על המנהל התקין. התשובה לא אחרה לבוא: לא רק שמונו לועדת תכנון ובניה חברי רשימתו של רון חולדאי בהעדר פרופורציה (כלומר, בעוד ששני חברי רשימת תל-אביב אחת מונו, רק אחד מונה מעיר לכולנו) אלא גם שלאיגודים העירוניים מונו אך ורק גברים. כמו כן, מונו כמה סגני ראשי עיר, בין היתר מרשימת רוב העיר, אסף זמיר, דורון ספיר מרשימתו של חולדאי וכן פאר ויסנר.

2.
דרך המינוי עצמה, כמובן, היתה פסולה. ההסכם עם פאר ויסנר גובש רק בסמיכות לישיבת המועצה והוגש בניגוד לחוק. הוראות החוק (סעיף 45א לחוק הבחירות קובע כי כל הסכם יוגש עד 48 שעות לפני ישיבת המועצה) נועדו לשמור על הדמוקרטיה ועל זכות הציבור לדעת. מבקר המדינה הבהיר עוד בדו"ח שהגיש בחודש פברואר השנה כי:

משרד מבקר המדינה מעיר כי את חובת הגילוי של ההסכמים יש לקיים במועד הקבוע בחוק – לא יאוחר מ-48 שעות לפני הצגת המועצה. קיום חובה זו נועד להבטיח כי בעת דיון שבו מוצגת המועצה ידעו כל חבריה את תוכנם של ההסכמים הפוליטיים שנחתמו ובדרך זו אף יוכלו לבקר את תוכנם. לפיכך היה על ראש עיריית תל אביב-יפו לדאוג שדרישות הדין בנושא זה ימולאו בדרך של דחיית מועד הישיבה שבה תוצג המועצה והמצאת ההסכמים כנדרש בחוק הבחירות, ולמצער בדרך של הצגתם לחברי המועצה מיד לאחר חתימתם ולפני מועד הישיבה.

אולם, למרות שחבר המועצה יואב גולדרינג התריע בפני המועצה כי יש לדחות את הישיבה, כפי שקבע בזמנו מבקר המדינה, ראש העירייה, מר רון חולדאי צפצף על הוראות החוק והוראות המבקר. עוד בעיה שקיימת בהסכם, היא שנעדר ממנו מה שנכתב בכתבה בmynet: האזכור של מינויו של דן להט במקרה שויסנר יכנס לכנסת נעלם מההסכם. מה הבעיה עם כזה סעיף? כעקרון, הסעיף מפקיע מהמועצה את שיקול הדעת וקובע שבעצם אין לה סמכות לבחור את הסגנים, אלא הכל נעשה בדילים פוליטיים. עכשיו, נשאלת  השאלה האם זה באמת מה שסיכמו, או שיואב זיתון, כתב mynet בדה את הדברים? בכל מקרה, יש פה מעשה בעייתי.

3.
רון חולדאי בישיבת המועצה בשבוע שעברכך גם נעשה עם המינויים הפוליטיים הבעייתיים בכל הנוגע לתאגידי המים והביוב. חברי מועצת העיר נדרשו להצביע על מינויה של רשימה של בעלי תפקידים (מוכשרים פחות או יותר) לתפקידים מבלי שאלו התייצבו מול המועצה להציג את כישוריהם. גם במקרה הזה, במקום לנהל דיון פרסונאלי על זהותם ולשאול מדוע הם נבחרו לייצג את העירייה, פשוט הנהיג ראש העיר משמעת קואליציונית וכל חבריו נדרשו להצביע 'בעד' בלי לשאול שאלות.

4.
למרות ההצגה של אנשים 'עיר לכולנו' כצעקנים ונודניקים, יש להם עוד הרבה עבודה. כעת הם יחלו להגיש את הצעותיהם של חבריהם לאופוזיציה לביטול מתחמי הבילוי ואיזורי הבילוי של חולדאי, הפסקת הבניה של מגדלים והמשך פעולה למען הקטנת זיהום האוויר. אם חברי הקואליציה של חולדאי יחליטו להצביע נגד כל אלו, הרי כבר גילינו שיש להם מחיר. השאלה היחידה תהיה אם תושבי העיר יזכירו זאת בקלפי.

[פורסם במקור בעבודה שחורה]

6 thoughts on “מי יודע מדוע ולמה? | הדמוקרטיה של רון חולדאי

  1. ואם רון חולדאי מצפצף על הוראות מבקר המדינה, אין מה לעשות בנדון? אין למי לפנות?

  2. במקרה הטוב אפשר לפנות למבקר שיעשה לחולדאי נו נו נו. שים לב שחולדאי מצפצף על החוק גם ולא רק על הוראות המבקר.

    אגב, אם היתה סנקציה פלילית על אי קיום הוראות החוק, אז אולי אפשר היה לדבר על זה.

  3. זה נשמע מוזר. האם אתה אומר שחולדאי עובר על החוק אבל אין ערכאה אליה ניתן לפנות בנדון?

  4. אני יכול לפנות לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. הוא יקבע שההצבעה היתה שלא כחוק, ינזוף בחולדאי ויורה לו לערוך את ההצבעות מחדש. חולדאי יביא את המינויים הפוליטיים שלו שוב להצבעה ובגלל שיש לו רוב במועצה ודילים ההחלטה תעבור שוב, בלי דיון ענייני.

  5. אם בית המשפט יקבע שההצבעה היתה בלתי-חוקית הוא יבטל את המנוי של ויסנר ויתבע ממנו להחזיר את המשכורת לעירייה. כמו כן, החלטה כזו שוב תציף כלפי מעלה את האופן הלא-חוקי בו העירייה מתנהלת ותקשה על רון חולדאי להמשיך לבצע מהלכים לא-חוקיים.

  6. אני לא מבין – האם כל מה שלרשות המבקרת ולבתי המשפט יש זה את הסמכות להגיד נו נו נו? אם חולדאי יעבור על החוק גם אחרי שהוזהר (נגיד, אם הוא אכן ביצע פעולה בלתי חוקית וקיבל הוראה מבתי המשפט לבצע הצבעה נוספת בעניין כלשהו) – אז מה יקרה, פשוט ינזפו בו ad infinitum? אין איזשהו כלל three strikes שכזה שבסופו של דבר עוברים לסקנציות יותר חמורות אם פעילות בלתי תקינה נמשכת?

Comments are closed.