הצעות חוק מטופשות #892 ו#972

אם הכל ילך לפי תכניתה של חברת הקואליציה ש"ס, אזי לא רק שהגישה לאתרי אינטרנט ש"מהותו העיקרית עיסוק במין, באלימות, או בהימורים" תדרוש זיהוי ביומטרי אלא גם שיהיה אסור לגלוש לאתרים אלו ממוסדות ציבור, כולל אוניברסיטאות. [באמצעות הרסס של דורפל ניתן לראות את כל הצעות החוק האבסורדיות. ] גם אם נעזוב את האבסורד הטכנולוגי שחברי הכנסת דורשים, ואת החקיקה האנכרוניסטית, את סעיפי ההגדרות שכבר נעלמו מהעולם, ואת העובדה שאפילו כותרות הם לא הצליחו לעשות עם הספין, למה הם מתערבים לנו באינטרנט? אנחנו ביקשנו אי פעם לחוקק חוקים בנוגע לקריאת תורה? בנוגע למיסיונריות?

עידוק אמר ביום שישי שצריך לחוקק חוק שאוסר על ח"כ שלא יודע להפעיל מחשב להתעסק עם האינטרנט. נדמה לי שזה היה הציטוט, אבל זו הרוח.

2 תגובות ל-“הצעות חוק מטופשות #892 ו#972

לא ניתן להגיב