כסף כסף תרדוף, בקש ממון ורדפהו

"אם יש לך כסף, יש לך צדק", זו כבר עובדה ידועה; אבל כאשר משתמשים באילוצים תקציביים על מנת לפגוע בצדק של אזרחי ישראל ובזכותם להגנה משפטית, אז כבר מתחילה בעיה אחרת לצוץ. אבל חלם שבציון לא רק רוצה להסמיך פקחים כשוטרים למרות שאלו נעדרים כל הבנה בחוק, ולא עוברים הכשרה זהה לשל שוטרים, אלא גם …

השוטר אז אולי

האם הדרך הנכונה להקנות לפקחים עירוניים סמכויות אכיפה ומעצר היא באמצעות חוק ההסדרים? באותו שבוע שתושבת הרצליה נעצרת ונאזקת כאשר עברה מעבר חציה ברמזור אדום אנו חייבים לעצור ולשאול את עצמנו האם זוהי הדרך לטפל בבעיות התקציב של המשטרה, כמו גם הצבת ניידות קרטון. האם אחת מהבעיות העיקריות של מערך המשטרה הוא שבישראל ישנם 2.8 …