כשמשתמשים בכספי ציבור כדי להשפיע על נבחרי ציבור: האם זה שוחד?

"הרשות לניהול המאגר הביומטרי ועובדיה שומרים על נייטרליות, בכל התנהלות במסגרת הפרויקט הביומטרי הלאומי ובכל פעילות פרטית פומבית, בכל נושא השנוי במחלוקת מפלגתית או ציבורית, מלבד מחלוקת הקשורה לפרויקט הלאומי והרשות הביומטרית הלאומית, ייעודם, שיטותיהם, מדיניותם והאתיקה שלהם" (הקוד האתי של הרשות הביומטרית). שימו לב לפסקה למעלה, הלקוחה מתוך קוד אתי של רשות ציבורית: הרשות …

האם הטיפול במוסכים הולך להתייקר בקרוב?

פסק הדין שניתן בשבוע שעבר בתפ (ת'א) 40112/08 מדינת ישראל נ' פלוריס יוסי עשוי להיות נקודה מכרעת בדין הפלילי בישראל, גם אם הוא לא הבין את עצמו כך. בפסק דין ייחודי, כב' השופט חאלד כבוב קבע כי עובדי מכון רישוי שנטלו שוחד ו"העבירו טסט" רכבים מסוכנים יורשעו בעבירת סיכון חיים בנתיב תחבורה. העבירה, שכמעט ולא …

פשעים נגד האמת

ההבדל הדק בין שוחד לבין עמלה הוא ידוע; כעקרון, ישנן מדינות שעל מנת לסגור בהן עסקאות נהוג 'לשמן' סוכן מקומי בעמלות: בכך (לכאורה) חוטאות לא מעט חברות ישראליות ולא מעט חברות זרות. אולם, כאשר חברה כמו Sun מדווחת בדוחות הכספיים שלה שהיא יאולי' הפרה את חוקי איסור השוחד של ארצות הברית (דו"ח לרבעון) שבסיסם קובעים …